Ympäristö

Tutkimus: Fossiilisähkön käyttö kääntyy laskuun, kun kehittyvät maat investoivat aurinkoon ja tuuleen hiilen sijaan

Intian energia-, ympäristö- ja vesineuvoston (CEEW) tutkimusten mukaan uusiutuvat tuotantomuodot ovat edullisin sähköntuotantomenetelmä 90 prosentissa markkinoista.
Pasi Leino
Kehittyvät maat investoivat yhä enemmän uusiutuvaan sähköntuotantoon, kuten aurinkovoimaan.

Fossiilisilla polttoaineilla tuotettavan sähkön määrä on ohittanut huippunsa, ja kehittyvissä maissa rakennetaan uutta tuotantokapasiteettia yhä laajemmin aurinko- ja tuulivoiman varaan. Intian energia-, ympäristö- ja vesineuvoston (CEEW) tutkimusten mukaan uusiutuvat tuotantomuodot ovat edullisin sähköntuotantomenetelmä 90 prosentissa markkinoista.

Kehittyvien maiden markkinat näyttävät siten hyppäävän yli fossiiliseen energiaan perustuvan sähköntuotannon ja siirtyvän suoraan vihreään tuotantoon, arvioi CEEW sekä ajatuspaja Carbon Tracker.

Nämä markkinat edustavat lähes 90 prosenttia kaikesta tulevasta sähkönkysynnästä ja valtaosa siitä voidaan tuottaa uusiutuvasti.

"Kehittyvien maiden fossiilisten polttoaineiden tuonti laskee, niiden kotimaisen uusiutuvan energian sektorille syntyy uusia työpaikkoja ja miljoonia ihmishenkiä säästyy, kun päästöt vähenevät", raportissa visioidaan.

Poikkeuksen muodostaa Kiina, jossa fossiilisen sähköntuotannon ennakoidaan kasvavan vielä viiden vuoden ajan. Tutkimuksen mukaan Kiina on vaarassa tehdä kalliita ja ylimitoitettuja investointeja hiilivoimaan. Aurinko- ja tuulivoiman tuotanto kasvaa Kiinassa peräti 20 prosentin vuositahtia, ja fossiilisähkön kysynnän ennakoidaan saavuttavan huippunsa jo ennen vuotta 2025.

Uusi suunta näkyy Intiassa, jossa aurinkovoiman tuotanto on noussut vuoden 2010 jälkeen lähes viisinkertaiseksi, 20 gigawatista 96 gigawattiin. Noin 37 prosenttia tai 142 gigawattia jättivaltion sähköntuotannosta tuotetaan uusiutuvasti. Tavoite on nostaa tuotantomäärä 450 gigawattiin vuonna 2030.

Fossiilisella energialla tuotetun energian kysyntä saavutti raportin mukaan huippunsa vuonna 2018 ja laski kahtena seuraavana vuonna.

Samalla teollisuusmaissa on fossiilisten polttoaineiden käyttö sähköntuotannossa laskenut viidenneksen sitten vuoden 2007 huipun.

Lue lisää

Lapualainen broileritila esitteli ilmastotoimiaan kansanedustajille – "Jos sään ääri-ilmiöt lisääntyvät, tuottajaa ne kurittavat"

Tuulivoimaloiden maanvuokrasopimukset koskevat jo tuhansia metsänomistajia: "Viime aikoina on tehty hirvittävät määrät sopimuksia"

Maanomistaja voi saada vuokratuloja yhdestä tuulimyllystä jopa 30 000 euroa vuodessa – tuulivoimaloiden maanvuokrat ovat nousseet huimasti parissa vuodessa

Tuulivoimasta elinvoimaa maaseudulle