Ympäristö

Viihtyisä kanava suodattaa saasteiset hulevedet Jyväskylän Kankaan asuinalueella

Hulevesien käsittely alkaa olla arkipäivää kaupunkisuunnittelussa valtakunnallisesti. Ratkaisujen puhdistustehoa seurataan hulevesien käsittelyn kehittämiseksi.
Petteri Kivimäki
Kankaan kanava sitoo hulevesistä kiintoainesta, ravinteita ja muita epäpuhtauksia. Paula Tuomi ja Kaisa Hirvaskoski-Leinonen Jyväskylän kaupungilta ovat erittäin tyytyväisiä lopputulokseen, joka lisää myös asuinalueen viihtyisyyttä.

Soliseva vesi, rönsyilevä kasvillisuus, vanhat navettakivet ja betonirakenteet muodostavat viihtyisän kanavan Jyväskylän Kankaan asuinalueella. Rakennelma on osin peruja 1900-luvun puolelta, jolloin alueella oli vielä paperitehdas. Nyt sen tehtävänä on pidättää asuinalueelta valuvien sade- eli hulevesien ravinteita ja epäpuhtauksia.

"15 vuotta sitten hulevesistä ei puhuttu, mutta nyt niiden käsittely on arkipäivää kaupunkisuunnittelussa valtakunnallisesti", kertoo Jyväskylän kaupungin yleissuunnitteluinsinööri Paula Tuomi.

Ilmastonmuutoksen kiihdyttämät sään ääri-ilmiöt tuovat oman lisänsä suunnitteluun. Hulevesirakenteiden on pystyttävä pidättämään myös ajoittaisia tulvavesiä. Kankaan kanavassakin vesi nousee ajoittain hyvin korkealle.

Kanava jakautuu kolmeen eri osaan: yläkanavan sadepuutarhaan, keskiosan puromaiseen osuuteen ja alakanavan puhdistavaan kosteikkoon. Alakanavaa kohti kasvillisuus muuttuu luonnonmukaisemmaksi, mutta sadepuutarhassa on käytetty myös puutarhalajeja.

Suodatetut vedet laskevat Tourujoen luonnonsuojelualueelle. Kanavan puhdistustehoa seurataan ottamalla vedestä näytteitä. Tarvittaessa kanavan pohjasta voidaan imeä kiintoainesta pois puhdistustehon ylläpitämiseksi. Pohjalla on myös biohiiltä sitomassa myrkkyjä.

Lue lisää

Kaupunkien keskustoista valuu vesistöihin fosforia ja kiintoaineita liki yhtä paljon kuin pelloilta: "Viljelijöitä syytetään ravinteista, mutta nyt pitäisi pistää suut suppuun ja miettiä, mitä me kaupunkilaiset teemme"

Roskapöntön kansi aukeaa tietoa keräävällä kulkulätkällä – Kankaan paperitehtaan ympäristöön nousevalla asuinalueella kannustetaan lajittelemaan jätteitä

Ilmastonmuutos hillitsee kevättulvia mutta kasvattaa muita tulvia – ongelmia etenkin kaupungeissa

Carbofex vie pääosan tuotannosta – Tukholman hulevesiä puhdistetaan suomalaiskuusesta valmistetulla biohiilellä