Ympäristö

Huoli ilmastosta ei heijastu suomalaisten arkeen – ruokaostosten ilmastovaikutukset huomioidaan ennemmin kuin esimerkiksi auton hankinnan

Joka kolmas suomalainen (32 %) ei huomioi ostostensa ilmasto- ja ympäristövaikutuksia lainkaan, POP Pankin teettämästä tutkimuksesta selviää. Eniten (29 %) suomalaiset pohtivat ruokaostostensa ekologisuutta.
Lauri Mannermaa
Suomalaiset pohtivat lähinnä ostoskorinsa ilmastovaikutuksia.

Esimerkiksi auton tai kodinkonehankintojen kohdalla näiden ympäristövaikutuksia pohtii viidennes suomalaisista. Tulokset pohjautuvat POP Pankin elokuussa IROResearchillä teettämään tutkimukseen. POP Pankki muistuttaa, että ympäristö- ja ilmastovaikutusten huomioimisesta voi olla taloudellista hyötyä esimerkiksi rahoitusvaiheessa.

Suomalaiset ovat eurooppalaisista eniten huolissaan ilmastonmuutoksesta suurimpana tulevaisuutta uhkaavana tekijänä, sanoo POP Pankki. Tämä selviää kesällä julkaistusta Eurobarometristä.

POP Pankin teettämän tutkimuksen mukaan huoli ei kuitenkaan välttämättä heijastu suomalaisten arkeen. Sekä Eurobarometrissä että POP Pankin IROResearchilla teettämässä tutkimuksessa huomio kiinnittyy valtaosin ruokaostoksiin. Tilastokeskuksen mukaan lähes kolmannes (28,7 %) suomalaisten kulutusmenoista muodostuu asumisesta ja siihen liittyvistä kuluista kuten sähköstä ja vedestä.

POP Pankin tutkimuksessa sähkötoimittajan ja kodinkonehankintojen osalta ekologisuus painottuu joka viidennen suomalaisen valinnoissa. Joka kolmas (32 %) tutkimukseen vastanneista ei huomioi hankintojensa ilmasto- ja ympäristövaikutuksia.

Vastaavasti vain 14 prosenttia sanoi huomioivansa ympäristövaikutukset kaikissa hankinnoissaan. Väittämän ”Ympäristöystävällisyys täydentää hankinnan kokonaishyötyjä” kanssa samaa tai lähes samaa mieltä on POP Pankin mukaan 63 prosenttia vastaajista.

”Ympäristön ja myös oman talouden kannalta on hyvä tarkastella isompien menoerien, kuten auton tai asumisen vaikutuksia. Pitkä käyttöikä, kierrätettävyys tai energiatehokkuuden kautta kartutettava säästö voi tuoda arjessa helposti huomaamattomaksi jäävän hyödyn”, toteaa tiedotteessa POP Pankin rahoituksen kehityspäällikkö Niina Jolkkonen.

Hankintojen ympäristövaikutuksia selvittäneestä tutkimuksesta ilmenee, että 43 prosenttia suomalaisista kaipaa lisätietoa hankintojensa ilmasto- ja ympäristövaikutuksista. Erityisesti naiset (51 prosenttia) ja 18–34-vuotiaat aikuiset (56 prosenttia) haluaisivat tietää enemmän hankintojensa vaikutuksista ympäristöön. Samoin pääkaupunkiseudulla asuvat (55 prosenttia) toivoivat enemmän tietoa omien valintojen ekologisuudesta.

30 prosenttia suomalaisista on testannut hiilijalanjälkilaskurilla omat päästövaikutuksensa. 18–24-vuotiaat (46 prosenttia) olivat tarkistaneet päästövaikutuksiaan kaikista ahkerimmin. Myös 25–34-vuotiasta 43 prosenttia oli testannut hiilijalanjälkilaskuria.

IROResearch Oy:n POP Pankille tekemän tutkimuksen tiedonkeruuaika oli 17.-25.8.2021. Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä 1000. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on maksimissaan n. + 3,2 %-yksikköä.

Lue lisää

Yhä useampaan grilliin päätyy makkaran lisäksi vihanneksia – kesäsää vaikuttaa suomalaisten käytökseen ruokakaupassa

POP Pankki ennustaa kuluttajahintojen nousupiikkiä

Nämä kolme tekijää ratkaisevat, mitä kuluttaja ostaa ruokakaupasta

Ruokakaupoissa näkyvät nyt nämä kolme vahvaa trendiä – S-ryhmä avaa myyntilukujaan