Ympäristö

Suojellulla metsäalueella Sodankylässä saa kaivaa kultaa koneellisesti – KHO hylkäsi saamelaiskäräjien valituslupahakemuksen

Aluehallintoviraston mukaan kyseessä on pienimuotoinen koneellinen kullankaivuu, jossa maata kaivetaan enintään 490 kuutiometriä vuodessa 45 toimintapäivänä.
Saamelaiskäräjien valituslupahakemus koski pienimuotoiseksi luonnehdittua koneellista kullankaivua Sodankylässä. LEHTIKUVA / RITVA SILTALAHTI

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on tiistaina antamallaan päätöksellä hylännyt saamelaiskäräjien valituslupahakemuksen, joka koski pienimuotoiseksi luonnehdittua koneellista kullankaivua Sodankylässä. Kullankaivuualue sijaitsee Riskaskama-Kokkovaara-Suksivaaran suojelumetsäalueella, joka on perustettu Metsähallituksen päätöksellä.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (avi) katsoi päätöksessään vuonna 2019, että suojelumetsää ei ole suojeltu lailla sillä tavoin, että se suoraan estäisi koneellisen kullankaivuun alueella.

Metsähallituksen mukaan suojelumetsä on arvioitu arvokkaaksi vanhan metsän kokonaisuudeksi puuston luonnontilaisten rakennepiirteiden ja elinympäristöjen sekä lajihavaintojen perusteella.

Aluehallintoviraston mukaan kullanhuuhdontasuunnitelmassa on kyseessä pienimuotoinen koneellinen kullankaivuu, jossa maata kaivetaan enintään 490 kuutiometriä vuodessa 45 toimintapäivänä. Kullanhuuhdontakausi ajoittuu kesäkuun alusta syyskuun loppuun.

Neljä suunniteltua kullanhuuhdonta-aluetta ovat kukin noin seitsemän hehtaarin kokoisia. Avin mukaan ilmoituksen tekijä voi harjoittaa koneellista kullankaivua ilman ympäristölupaa suunnitelluilla kullanhuuhdonta-alueilla.

Melua aiheuttavat työt on alueella toimivan paliskunnan poroisännän tai hänen valtuuttamansa ilmoituksesta keskeytettävä lyhytaikaisesti porojen kuljetusta varten, määräsi Pohjois-Suomen aluehallintovirasto.

Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi saamelaiskäräjien valituksen aluehallintoviraston päätöksestä. Hallinto-oikeuden mukaan toiminta ei oleellisesti heikennä mahdollisuuksia harjoittaa perinteisiä saamelaiselinkeinoja saamelaisten kotiseutualueella tai muutoin ylläpitää ja kehittää saamelaiskulttuuria.

Kun korkein hallinto-oikeuskaan ei myöntänyt valituslupaa, aluehallintoviraston päätös jää voimaan.

Lue lisää

Aarre: Lokan tekoaltaalla nähtiin 70-luvulla erikoinen savotta, kun veden alle jätettyjä koivuja alettiin korjata giljotiinileikkurilla – lopulta ainuttakaan koivumottia ei toimitettu eteenpäin

Yle uutiset: Maastoa paloi Sodankylässä, Kittilässä ja Kolarissa

Yle uutiset: Tuore kysely: Kaivostoiminta ei ole tuonut lisää asukkaita Sodankylään –  väestönkasvun esteenä pidetään asuntopulaa

Norjalaiset eivät ole tuulivoimasta yhtä innoissaan kuin ennen, joten suomalaisten suursuunnitelma Finnmarkissa pyörii tyhjää