Ympäristö

Turvealalta toivotaan yrittäjiä rantaruovikoiden niittoon – jo muutama firma valmistaa ruovikoista multaa

Ruovikon niittoon sopii pehmeällä maalla liikkumaan suunniteltu konekalusto, vastaavanlainen mitä käytetään turvetuotannossa.
Jarkko Sirkiä
Ruovikon niittoon viritettyjä koneita on Suomessa toistaiseksi vain muutamalla yrittäjällä. Lännen Järviperkaus Oy niitti ruovikkoa viime syksynä Kirkkonummella Metsähallituksen mailla.

Turvealalta toivotaan yrittäjiä rantaruovikoiden niittoon.

John Nurmisen Säätiön mukaan rantaruovikoiden niitosta koituu monenlaista hyötyä, kuten luontokadon torjunta, Itämerta rehevöittävien ravinteiden poisto, rantojen virkistyskäytön paraneminen sekä turvetta korvaavan, ilmastoystävällisen raaka-aineen tuotto kasvualustoihin, kuten puutarhan multatuotteisiin.

Viime vuosikymmeninä merenrannat ovat ruovikoituneet voimakkaasti, joten Suomen rannikolla riittää niitettävää. John Nurmisen Säätiö pyrkii vauhdittamaan järviruo’on hyödyntämistä ja ruokomarkkinoiden syntyä Rannikkoruoko-hankkeella.

Jotta ruo’on hyödyntäminen saadaan käyntiin, alalle tarvitaan lisää sekä niittoyrittäjiä että jatkojalostajia. Ruovikon niittoon sopii pehmeällä maalla liikkumaan suunniteltu konekalusto, vastaavanlainen mitä käytetään turvetuotannossa.

”Tänä vuonna alalle on saatu ilahduttavasti uusia yrittäjiä nimenomaan turvealalta. Myös jatkojalostajien kiinnostus ruokomateriaalin hyödyntämiseen on kasvussa”, Rannikkoruoko-hankkeen projektipäällikkö Eeva Tähtikarhu kertoo.

John Nurmisen Säätiön Rannikkoruoko-hankkeessa niitettyä ruokoa testataan osana multatuotteita Biolan Oy:ssä, Kekkilä Oy:ssä ja Kiteen Mato ja Multa Oy:ssä.

Jarkko Sirkiä
Lue lisää

Yritykset kehittävät ruo'osta kasvualustoja – "Parhaassa tapauksessa saadaan raaka-aine, jonka ominaisuudet ovat lähellä turvetta"

Rantaruovikoiden niitolla voi olla ilmastolle suuri myönteinen vaikutus – ruovikoiden päästöjä ei kuitenkaan ole vielä tutkittu tarkkaan

Ruovikkojen niittoa ehdotetaan turveyrittäjien pelastajaksi, mutta kaluston muuttaminen niittokoneiksi maksaa satoja tuhansia euroja

Video: Näin käy tiheän kaislikon niitto itse tehdyllä koneella