Ympäristö

Ähtävänjoella varaudutaan hyydetulviin – "Hyyde voi tukkia kosken ja aiheuttaa tulvan kosken yläpuolisella alueella"

Jos joen virtaama on suuri sään kylmetessä eikä jääkansi pääse muodostumaan, koskipaikat saattavat täyttyä alijäähtyneestä jääsohjosta eli hyyteestä.
Antti Kantola
Ähtävänjoen vesistön yläosalla sijaitsevan Lappajärven juoksutusta on vähennetty. Arkistokuvassa oleva Hanhikosken voimalaitos sijaitsee Lappajärven alapuolella jokiosuudella, jota sanotaan Välijoeksi.

Ähtävänjoella varaudutaan hyydetulvien syntymiseen. Etelä-Pohjanmaan ely-keskus on vähentänyt veden juoksutusta. Jokeen on myös asennettu hyydeköysiä.

Mikäli joen virtaama on suuri sään kylmetessä eikä jääkansi pääse muodostumaan, koskipaikat saattavat täyttyä alijäähtyneestä jääsohjosta eli hyyteestä.

"Hyyde voi tukkia kosken ja aiheuttaa tulvan kosken yläpuolisella alueella", Etelä-Pohjanmaan ely-keskus tiedottaa.

Juoksutuksen pienentäminen vähentää hyyteen syntymistä ja toisaalta edistää jääkannen muodostumista.

Hyydetulvia esiintyy Ähtävänjoella lähes vuosittain, ely-keskus kertoo tiedotteessaan. Tavallisimpia hyydetulvat ovat Evijärven alapuolisissa koskipaikoissa Ähtävän, Lappforsin ja Kolpin taajamien läheisyydessä.

Toisinaan hyydeongelmia on ollut myös muissa pohjalaisjoissa, esimerkiksi Lestijoella, Lapuanjoella ja Lapväärtin–Isojoella.

Ähtävänjoen vesistön yläosalla sijaitsevan Lappajärven juoksutusta on toistaiseksi pienennetty kahdella kuutiolla sekunnissa: juoksutus on nyt 16 kuutiometriä sekunnissa.

Lappajärven ja Evijärven juoksutuksia Ähtävänjokeen voidaan tarvittaessa pienentää enemmänkin, mikäli hyydetulvariski vielä kasvaa.

Viime viikolla Ähtävänjoelle asennettiin hyydeköysiä kuuteen paikkaan. Köysien avulla pyritään helpottamaan jääkannen muodostumista koskipaikkojen yläpuolella. Hyytävien koskien tilannetta seurataan myös riistakameroiden ja maastokierrosten avulla.

Hyydepatojen riski on suurin alkutalven pakkasilla, kun joen virtaama on suuri eikä jääkansi ole vielä muodostunut.

Ähtävänjoki on Ähtävänjoen vesistön laskujoki, joka virtaa Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla.

Joki laskee Pietarsaaren ja Kokkolan välissä sijaitsevaan Luodonjärveen. Luodonjärvi on tekojärvi. Se on muodostettu Pohjanlahden lahtia patoamalla ja pengertämällä.

Lue lisää

Harvinainen suvunjatkaminen esittäytyy Luontolivessä: Vedenalainen kamera vie katsojan keskelle Selkämeren ainoan jäljellä olevan alkuperäisen meritaimenkannan kutupuuhia

”Taide voi auttaa pitämään maaseudun elinvoimaisena” – ”Näin sen näimme” juhlistaa Lappajärven kuvataideleirien komeaa 50-vuotista perinnettä

Raakkupienokaiset palautetaan kotijokiinsa: Mustionjoen ja Ähtävänjoen jokihelmisimpukat saatiin lisääntymään hellässä hoivassa tutkimusasemalla

Perhonjoen ja Ähtävänjoen virtaamat reilusti yli perinteisen kevättulvan