Ympäristö

Luonnonsuojelulain uusista suojelukeinoista maksetaan korvaus – maanomistajille voi myös aueta mahdollisuus kaupata luontohyötyjä

Luonnonsuojelulakia uudistettaessa vapaaehtoisten suojeluohjelmien, kuten Metso ja Helmi, jatkuvuus pyritään turvaamaan sisällyttämällä ne lakiin.
Kari Salonen
Yksittäisten lajien suojeluun ehdotetaan määräaikaista suojelua, avustettua leviämistä ja tieteelle tuntemattomien lajien suojelua koskevia säännöksiä. Esimerkiksi monien lintulajien kannat ovat taantuneet huolestuttavasti.

Uudistuvaan luonnonsuojelulakiin on tulossa uusia suojelukeinoja. Lainsäädäntöneuvos Pasi Kallio ympäristöministeriöstä avaa niiden sisältöä.

"Uusiin suojelukeinoihin, jotka asettavat maanomistajalle suoria velvoitteita, liittyy pääsääntöisesti korvausmahdollisuus."

Yksittäisten lajien suojeluun ehdotetaan määräaikaista suojelua, avustettua leviämistä ja tieteelle tuntemattomien lajien suojelua koskevia säännöksiä.

Monimuotoisuuden hoidon tukimahdollisuuksiin halutaan lisätä rahallinen avustus. Nykyisin hoitotoimenpiteitä tuetaan tavaroilla ja palveluilla.

Vapaaehtoisten suojeluohjelmien, kuten Metso ja Helmi, jatkuvuutta turvattaisiin sisällyttämällä ne lakiin. Lakiin tuotaisiin myös kansallinen monimuotoisuusstrategia toimintaohjelmineen ja vapaaehtoisen alueellisen toimintasuunnitelman laatiminen.

Eräille harvinaisille luontotyypeille, kuten kalkki- ja serpentiinikallioille sekä rannikon avoimille dyyneille, esitetään tiukkaa suojelua. Lisäksi asetuksessa lueteltaisiin uhanalaiset luontotyypit, joita olisi noin 80 erilaista.

"Lakiin lisättäisiin säännös niiden huomioon ottamisesta päätöksenteossa siinä määrin kuin se muun lainsäädännön mukaan on mahdollista", Kallio kertoo.

Vuoden 1997 jälkeen perustetuille luonnonsuojelualueille ei voisi enää myöntää malminetsintälupaa.

Uutuutena luonnonsuojelulakiin ehdotetaan ekologista kompensaatiota eli luonnolle aiheutuvien haittojen hyvitystä. Velvoite koskisi tapauksia, joissa toiminnalle haetaan lupaa poiketa luonnonsuojelulaista. Kompensointikeinoja voivat olla esimerkiksi ennallistaminen, luontotyyppien hoito tai suojelu. Poikkeusluvan hakija voisi tarjota hyvityksenä myös toisen maanomistajan jo tuottamat luontoarvot.

Velvoittavan hyvittämisen ehdotetaan tulevan voimaan vasta meneillään olevien pilottihankkeiden toteuttamisen jälkeen.

Lisäksi lakiin ehdotetaan vapaaehtoista, viranomaisen varmentamaa kompensointia, joka vahvistaisi kompensaatiomarkkinoiden luotettavuutta ja uskottavuutta.

Vapaaehtoista hyvittämistä harjoittavat taloudelliset toimijat, jotka haluavat osoittaa toimintansa olevan luonnon kannalta haitatonta.

Vapaaehtoinen hyvittäjä voisi toteuttaa itse kompensaatiotoimet tai ostaa toisen maanomistajan jo toteuttamat toimet. Maanomistajat voisivat tuottaa ja kaupata luontohyötyjä viranomaisen varmentamana.

Lue lisää

Metsiin liittyvät kysymykset saattavat keväällä heiluttaa hallitusta, ennustaa MTK:n Mikko Tiirola

Lausuntoaika Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelualueista pitenee

Metsänomistajat eivät hyväksy ympäristöministeriön ehdotusta uudeksi luonnonsuojelulaiksi

Luonnonsuojelulakiin ehdotetaan uusia suojelukeinoja ja lisätään luontohaittojen hyvittäminen – työryhmä oli lakiesityksestä eripurainen