Ympäristö

Yllättävä tutkimustulos: Merien tuulivoimalat tarjoavat ruokaa ja turvallisen kodin kaloille ja ravuille

Tuulivoimaloiden jalustoihin kiinnittyvät sinisimpukat ruokkivat muita eliöitä ja puhdistavat merivettä.
Wikimedia Commons/ Mariusz Paździora
Tuulivoima-alue Kööpenhaminen lähellä.

Ensimmäinen tutkimus merituulivoimien vaikutuksista ekosysteemeihin on valmistunut, kertoo MIT Technology Review.

Tulokset ovat yllättäviä ja positiivisia: voimaloiden kookkaat, betonista ja teräksestä valmistetut alustat tarjoavat hyvän kasvupaikan sinisimpukoille, jotka puolestaan toimivat ravintona kaloille ja ravuille.

Yksi tuulivoimala voi ylläpitää neljää tonnia sinisimpukoita. Ne syövät kasviplanktonia ja puhdistavat näin merivettä.

Tutkija Kaela Slavik saksalaisesta Helmholtz Centre-tutkimusyksiköstä työryhmineen on laskenut, että kun kaikki Pohjanmerelle suunnitellut tuulivoima-alueet on rakennettu, ne vastaavat viidennestä tämän hetkisistä, luontaisista sinisimpukka-alueista, jotka sijaitsevat rannikoilla.

Kalat ja ravut houkuttelevat tuulivoimaloiden tuntumaan taas niitä syöviä lajeja ja esimerkiksi Tanskassa hylkeet ovat jo hakeutuneet tuulivoimala-alueille.

Kalastus ja troolaus on merien tuulivoima-alueilla turvallisuussyistä kielletty. Siksi alueet toimivat myös lajien suojelu-alueina.

Tuulivoimala-alueiden vaikutusta on kuitenkin tutkittava pitkällä aikavälillä, jotta niiden vaikutus esimerkiksi kasviplanktonien määrään selviää. Vaikka Slavik suhtautuu alustaviin tutkimustuloksiin varovaisen myönteisesti, on vielä esimerkiksi selvitettävä, tarjoavatko tuulivoimalat turvapaikan myös vieraslajeille edistäen niiden leviämistä.

Varmaa kuitenkin on, että tuulivoimaloilla on merkittävä vaikutus merten ekosysteemeille.

MIT Technology Review: First Evidence That Offshore Wind Farms Are Changing the Oceans

Lue lisää

Energia- turpeen alasajo vähentää hiilinieluja

Luonnon monimuotoisuuden häviäminen

Itä-Suomi jää väliin

Tuulivoimayhtiö tunkeutui yksityismaille