Ympäristö

Mietitkö, missä saimaannorppa pesii? Metsähallitus julkaisi karttoja tärkeimmistä pesimäalueista

Metsähallitus muistuttaa, että koko Saimaalla on tärkeää välttää tarpeetonta liikkumista luotojen ja rantakinosten tuntumassa.
Jussi Nukari
Saimaannorppa on herkimmillään häiriölle kevättalvella, kun emot synnyttävät ja imettävät kuutteja rantakinoksiin kaivamissaan pesissä.

Metsähallitus on julkaissut karttoja saimaannorpan tärkeimmistä, häiriölle herkistä pesimäalueista. Paikkatietoanalyysiin perustuva pesätiheyskartta auttaa jäällä liikkujia hahmottamaan sitä, missä on suurin riski häiritä saimaannorpan pesimärauhaa.

Metsähallitus muistuttaa, että koko Saimaalla on tärkeää välttää tarpeetonta liikkumista luotojen ja rantakinosten tuntumassa. Tämä johtuu siitä, että norpan pesäkinos ei näy hangen pinnalle.

Saimaannorppa on herkimmillään häiriölle kevättalvella, kun emot synnyttävät ja imettävät kuutteja rantakinoksiin kaivamissaan pesissä. Vaikka norppa avoveden aikaan suhtautuu ihmiseen uteliaasti ja jopa luottavaisesti, voi pesimäaikaan häiriö olla kohtalokasta. Pesän ulkopuolelta kantautuvat äänet saavat norpan pakenemaan pesässä olevasta avannosta veteen. Toistuvat pakosukellukset häiritsevät imetystä ja aiheuttavat stressiä, mikä voi pahimmillaan johtaa jopa kuutin kuolemaan.

Saimaannorpalle soveltuvat pesäpaikat syntyvät joka vuosi luonnostaan samoille, sopivasti lunta kinostaville luodoille ja rannoille.

Nyt julkaistuja pesätihentymäkarttoja on tarkoitus päivittää noin viiden vuoden välein. Kartat saimaannorpan tärkeimmistä pesimäalueista löydät täältä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kalastusrikkeet kasvaneet koko 2010-luvun ajan – metsästyksessä lakia noudatetaan paremmin

Metsähallitus torjui maa-ainesyhtiö Morenia Oy:n sovintoehdotuksen – konkurssimenettely jatkuu

Kuinka lajien uhanalaistuminen pysäytetään? Luontojärjestöt ja MTK toivovat lisää rahaa suojeluohjelmiin