Ympäristö

Tutkimuksen yllättävä tulos: Täysin kasviperäinen ruokavalio laskee päästöjä vain muutamalla prosentilla

Kasviperäiseen ruokavalioon täysin siirtyminen voi lisäksi johtaa esimerkiksi kalsiumin puutokseen.
Markku Vuorikari
Jos eläinperäisen ruuan syöminen lopetettaisiin, se ei vähentäisi amerikkalaistutkimuksen mukaan kasvihuonekaasupäästöjä juuri lainkaan.

Yhdysvaltalaiset tutkijat ovat selvittäneet, mitä tapahtuisi, jos kaikki amerikkalaiset lopettaisivat lihansyönnin yhdessä yössä. Tutkijoiden tarkoituksena oli selvittää eläinperäisen ruuan syönnin vaikutuksia Yhdysvalloissa syntyviin kasvihuonepäästöihin sekä kansalaisten ravitsemukseen.

Tutkimuksessa lähdettiin liikkeelle äärimmäisestä ratkaisusta: tutkijat mallinsivat tilanteen, jossa kaikki maatilojen eläimet poistettiin ruokaketjusta.

Laskelmien perusteella maatalouden suorat kasvihuonekaasupäästöt laskisivat 28 prosenttia.

Päästöjen määrä väheni toki merkittävästi, mutta se oli kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin kotieläinten osuus. Ne vastasivat mallin mukaan 49 prosentista maatalouden päästöjä.

Kun tuotantoeläimet poistettiin laskelmista, ei niiden mahdollista apua maatalouden kierroissa voitu hyödyntää muutenkaan. Esimerkiksi eläinten lanta jouduttiin korvaamaan synteettisellä lannoitteella. Lisäpäästöjä aiheuttaisi eläinten puuttuessa myös se, että viljelykasveille pitäisi raivata selvästi lisää viljelyalaa.

Arvostetussa maatalousyliopistossa Arizonan yliopistossa tehdyn tutkimuksen lopputulos onkin, että siirtyminen täysin kasvisperäiseen ruokavalioon vähentäisi päästöjä vain 2,6 prosentilla.

Lisäksi täysin kasviperäiseen ruokavalioon siirtymisen jälkeen kaikki amerikkalaiset eivät saisi ravinnostaan riittävästi kalsiumia ja A- tai B12-vitamiinia.

Tutkimusraportti on julkaistu Yhdysvaltain akatemian julkaisusarjassa.

Nutritional and greenhouse gas impacts of removing animals from US agriculture -tutkimus

Lue lisää

Riisi on ilmastopahis ja soija ja lohi sankareita, kun verrataan ruuan ilmastovaikutuksia suhteessa ravitsemukseen – katso keskustelu aiheesta suorana kello 9

WWF vaatii ravitsemussuositusten uudistamista: "Rikkaissa maissa eläinperäisten tuotteiden ylikulutusta on vähennettävä"

Ilmastotietoisuus suosii kotimaista

Kuluttajat kaipaavat apua ilmastoystävällisiin ruokavalintoihin, mutta yhteistä ruuan ilmastomerkkiä ei vielä ole