Ympäristö

Ministeriö esittää: Naakasta rauhoittamaton laji

Jatkossa naakkojen aiheuttamista vahingoista ei enää maksettaisi korvauksia.
Markku Vuorikari
Naakan siirtäminen metsästyslainalaiseksi rauhoittamattomaksi lajiksi auttaisi ministeriön mukaan naakkojen aiheuttamien vahinkojen ja haittojen rajoittamista.

Maa- ja metsätalousministeriö esittää, että naakka siirrettäisiin luonnonsuojelulain piiristä metsästyslain mukaiseksi rauhoittamattomaksi lajiksi. Metsästysasetuksella asetettaisiin kuitenkin naakalle samanlainen pesimäaikainen rauhoitus kuin muillakin rauhoittamattomilla linnuilla.

Ministeriö perustelee esitystään sillä, että Suomen naakkakanta on kasvanut voimakkaasti 2000-luvulla. Kannan runsastuminen on johtanut naakkojen aiheuttamien haittojen ja vahinkojen lisääntymiseen. Naakat esimerkiksi aiheuttavat satovahinkoja, rikkovat säilörehupaaleja, pesivät rakennusten savupiippuihin ja muihin syvennyksiin sekä sotkevat ulosteillaan parveutumisalueiden ympäristöä. Lisäksi naakkojen ulosteet aiheuttavat hygienia- ja tautiriskin.

Naakan siirtäminen metsästyslainalaiseksi rauhoittamattomaksi lajiksi auttaisi ministeriön mukaan naakkojen aiheuttamien vahinkojen ja haittojen rajoittamista. Naakkojen pyydystäminen ja tappaminen tapahtuisi esityksen mukaan metsästyslain säännösten rajaamissa puitteissa.

Naakkojen aiheuttamista vahingoista tehdyt korvaushakemukset ja maksetut avustukset ovat lisääntyneet 2000-luvulla. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ovat vuosina 2012–2016 maksaneet yhteensä 412 302 euroa avustusta naakkojen aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen. Pääosa avustuksista on käytetty maatalousvahinkojen korvaamiseen.

Jatkossa naakkojen aiheuttamista vahingoista ei enää maksettaisi korvauksia.

Lue lisää