Ympäristö

Sähkökäsittely poistaa jätevesistä lääkejäämät – mullistavaa ratkaisua kaupallistetaan Lappeenrannassa

Sähköpuhdistuksen kehittäminen vaatii isoja investointeja.
Kimmo Haimi
Lääkeaineiden, kuten kipulääkkeiden ja hormonien, kulkeutuminen jätevesilaitosten läpi vesistöihin uhkaa sekä eliöiden että ihmisten terveyttä.

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan sähkö poistaa lääkeainejäämät ja muut orgaaniset haitta-aineet jätevesistä. Asia selvisi ympäristötekniikan diplomi-insinöörin Petri Ajon tekemissä testeissä.

Lääkeainejäämiä hajotettiin Lappeenrannan Toikansuon ja Espoon Rinnekoti-säätiön jätevedenpuhdistamoiden poistovirroista sekä Etelä-Karjalan keskussairaalan käsittelemättömästä viemärivedestä.

Tulosten mukaan jätevedenpuhdistamolla normaalisti biologisesti käsitellystä jätevedestä lähtivät pois kaikki analysoidut lääkeainejäämät. Myös sairaalan viemärivesi puhdistui merkittävästi.

"Jos puhdistus tehdään pistemäisillä päästölähteillä, kuten sairaalan viemärivesissä, päätyy puhdistamoille vähemmän lääkejäämiä. Toisaalta tekniikka toimii hyvin myös loppusilauksena jätevedenpuhdistamoilla", Ajo selventää.

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa perustettu yritys on jo lähtenyt kaupallistamaan sähköpuhdistustekniikkaa. Ison mittakaavan laitos vaatii kuitenkin Ajon mukaan aikaa ja järeitä investointeja.

Koronapurkauspulsseihin perustuva PCD-tekniikka (Pulsed Corona Discharge) on kehitetty Lappeenrannassa yhteistyössä venäläiskollegojen kanssa. Tekniikka perustuu sähköpurkausten muodostaman hetkellisen plasmakentän kontaktiin veden kanssa. Tällöin vesimolekyyleistä sekä ilmassa olevasta hapesta muodostuu voimakkaita hapettimia, jotka hajottavat orgaanisia yhdisteitä vedeksi ja hiilidioksidiksi.

Väitöskirja Hydroxyl radical behavior in water treatment with gas-phase pulsed corona discharge (hydroksyyliradikaalien käyttäytyminen vedenkäsittelyssä kaasufaasin koronapurkauspulsseilla) tarkastetaan 29.3. klo 12 Lappeenrannan teknillisen yliopiston auditoriossa.

Väitöskirja on luettavissa LUTPub-tietokannassa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Mistä sähkö tulee?

Vapaa-ajan asukkaiden liitto syksyllä voimaan tulevasta jätevesiasetuksesta: Syrjii mökkeilijöitä

750 000 täyssähköautoa nostaisi Suomen sähkönkulutusta vain kolme prosenttia, voimaloiden ja sähköverkon pitäisi selvitä haasteesta varsin helposti