Ympäristö

Valion suunnitteleman biolaitoksen sijaintia lähellä asutusta vastustetaan Nivalassa – asukkaat pelkäävät hajuhaittoja ja päästöjä

Nivalan kaupunki ei suostu muuttamaan biolaitoksen sijoituspaikkaa vedoten kaavoitukseen. "Bioenergialaitos ei ole maatalouden suuryksikkö."
Esa Konttila (takana) ja Tuomo Takalo tiirailevat maisemia Takalon viljavarastosta, jonka viereen Nivalan kaupunki on osoittanut tontin Valion suunnittelemalle ­biolaitokselle. Lähin asumus sijaitsee parinsadan metrin päässä.

Nivalassa osa asukkaista vastustaa Valion suunnitteleman biokaasulaitoksen rakentamista lähelle kaupungin keskustaa. Laitokselle kaavoitettu tontti sijaitsee parinsadan metrin päässä lähimmistä asuin­taloista. Alle kilometrin säteellä sijaitsee Nivalan ydinkeskusta kaupungintaloineen.

Eläkeläinen Esa Konttila keräsi laitoksen siirtämiseen tähtäävän aloitteen pohjaksi 189 kaupunkilaisen nimet. Kaupunginhallitus hylkäsi aloitteen maaliskuussa.

Asukkaat pelkäävät, että liete­lantaa käsittelevästä laitoksesta aiheutuu haju- ja ympäristöhaittoja.

Nivalassa asuvan viljelijä-­yrittäjä Tuomo Takalon yritys on valmistanut hajunpoistolaitteita muun muassa jätevedenpuhdistamoihin. Hänen kokemuksensa mukaan monet laitokset, joiden on lupailtu olevan hajuttomia, eivät sellaisia lopulta ole olleet.

Asukkaita huolettaa, että biokaasulaitoksen purkuvedet kuormittavat puhdistuksesta huolimatta vähävetistä Malisjokea, joka on vastikään kunnostettu liki puolen miljoonan euron tukivaroin. Alueelle on rakennettu virkistysalueita. Joen rannassa toimiva ravintola sijaitsee Takalon mukaan noin 400 metrin päässä viemäristä, jonne biokaasulaitos laskisi prosessivesiään.

Asukkaiden mielestä on huomioitava sekin, että pilotti­laitoksesta voi karata vahinkopäästöjä. Kaupungin läpi virtaava Malisjoki alkaisi haista ja rehevöityä verrattain pienestäkin päästöstä.

Nivalan jätevesilaitoksen tontilla olisi Esa Konttilan mukaan käytettävissä maata. ”Se on kauempana taajamasta, mutta ei päättäjien mielestä jostain syystä käy bioenergialaitoksen sijainniksi.”

”Lietelannan käsittely tässä kirkolla ei auta, jos Nivalan vetovoimaisuutta asuinpaikkana halutaan kasvattaa. Miksi laitos tuodaan sinne, missä on suuri väkimäärä? Lanta pitäisi käsitellä siellä, missä sitä syntyy,” Konttila pohtii.

Nivalan kaupunginhallituksen mukaan kuntalaisaloite ei anna aihetta biolaitoksen sijoituspaikan muuttamiseen. Laitokselle tarkasteltiin aikanaan useita sijoituspaikkoja. Yksi niistä oli Kuikanrannan alue, joka on kaavoitettu maatalouden suuryksiköille.

”Bioenergialaitos ei ole tällainen suuryksikkö vaikka käyttääkin raaka-aineena karjataloudessa tuotettua lietelantaa”, kaupunginhallitus toteaa päätöksessään. Sen mukaan biolaitosta ei voi sijoittaa myöskään jätevesipuhdistamon yhteyteen läheisen asutuksen, maisemallisesti arvokkaan peltoalueen sekä tulvavaaran vuoksi.

Asukkaat ihmettelevät perusteita. Takalon mukaan jäte­vedenpuhdistamon tontti on niin suuri, että laitoksen pystyisi sijoittamaan nykyisiä suunnitelmia kauemmas asutuksesta. Tulvia alueella ei ole ollut kymmeniin vuosiin. Riskin vähentämiseksi laitoksen pohjaa voisi korottaa.

Takalon mukaan suuri etu asukkaiden ehdottamassa sijainnissa olisi se, että läheisistä suurnavetoista voitaisiin ohjata lietteet runkoputkea pitkin käsittelylaitokselle, jolloin vältyttäisiin rekkarallilta. Lisäksi purkuvedet menisivät Kalajokeen kaupunkia halkovan Malisjoen sijasta.

Sopivimmaksi rakennuspaikaksi kaupunki valitsi kuitenkin nykyisen teollisuusalueen, jolla sijaitsee myös lasitehdas. Tehdyn hajumallinnuksen mukaan laitoksen toiminnasta ei aiheudu merkittävää hajuhaittaa. Biokaasulaitoksen katsotaan hyödyttävän Malisjokea ohjaamalla alueen karjanlantaa käsittelyyn ja vähentämällä sitä kautta vesistökuormitusta.

”Ympäristölupaan määritetään raja-arvot sallituille päästöille, joiden valvonnalla huolehditaan, ettei kuntalais­aloitteessa esitettyjä ongelmia pääse syntymään”, kaupunginhallitus vakuuttaa.

Valion pilottilaitoksen on tarkoitus käsitellä noin 50 miljoonaa litraa lietelantaa vuodessa ja tehdä siitä lannoitteita.

Valion alkutuotanto- ja maidonhankintajohtaja Juha Nousiainen kertoo, että biolaitoshanke on suunnitteluvaiheessa, eikä asiasta anneta lisätietoja ennen mahdollista investointipäätöstä.

”Suunnittelussa teemme yhteistyötä tiiviisti sekä Nivalan kunnan että lähiseudun asukkaiden kanssa”, Nousiainen lupaa.

Lue lisää