Ympäristö

Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa toisi kymmenien miljoonien säästöt

Ympäristöministeriö perustaa rakentamisen sivuvirroille sähköisen markkinapaikan.
Rakennushankkeissa syntyvien maamassojen ja muiden rakentamisen ja teollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen maarakennuksessa vähentäisi neitseellisen kiviaineksen louhinnan tarvetta.

Suomessa muodostuu vuosittain jopa miljoona tonnia maarakentamiseen soveltuvia uusiomateriaaleja.

Tehostamalla maamassojen hyötykäyttöä on esimerkiksi Helsingissä saavutettu 5–10 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Jos vastaavat toimintatavat laajenisivat kaikkiin Suomen kuntiin, tarjolla olisi kymmenien miljoonien säästöt.

"Säästöt muodostuvat siitä, että massojen kuljetustarve pienenee ja kaatopaikoille viedyn jätteen määrä vähenee. Myös neitseellisten kiviainesten hankintatarve vähenee, kun hyödynnämme lähialueilla rakentamishankkeissa syntyvät materiaalit", kertoo Helsingin maamassoja koordinoiva Mikko Suominen Helsingin kaupungilta Motiva Oy:n tiedotteessa.

Esimerkiksi länsimetron louheita hyödynnettiin Jätkäsaaressa yli 3 miljoonaa kuutiota.

Maarakentamiseen soveltuvia uusiomateriaaleja saadaan kaivumaista, rakentamisen kiviaineksista, purkumateriaaleista, teollisuuden sivutuotteista ja jätteistä.

Niitä voidaan käyttää maarakentamisessa joko sellaisenaan, sideaineena tai komponentteina korvaamassa neitseellisiä kiviaineksia. Kierrättämisen katsotaan vähentävän rakennushankkeiden ympäristövaikutuksia.

Asenteet uusiokäyttöä suosiviksi muuttuvat kuitenkin hitaasti.

"Toisinaan uusiomateriaalien käyttö on jopa kielletty urakkatarjouspyynnöissä", sanoo uusiomaarakentamisen ohjelmaa koordinoiva Pentti Lahtinen Rambollilta.

Valtio pyrkii edistämään jätteiden käyttöä maarakentamisessa vuoden alusta voimaan tulleella Mara-asetuksella. Tietyissä kohteissa, kuten teiden rakentamisessa, jätteiden käytöstä tarvitsee vain ilmoittaa viranomaisille. Sen sijaan esimerkiksi pohjavesi-, ruuantuotanto-, luonnonsuojelu- ja asuinalueilla tarvitaan ympäristölupa.

Uusiomateriaalien käyttöä voidaan lisätä muun muassa tuotteistamalla ja kaupallistamalla materiaaleja sekä kehittämällä rakentamistekniikkaa, suunnittelua ja hankintamenettelyjä.

Edistämistyötä on Suomessa tehty teollisuuden, viranomaisten, tutkimuslaitosten ja alan yritysten yhteistyönä Uuma-ohjelmassa. Vuoden alusta ohjelmaan liittyi kymmenen suurta kaupunkia ja kuntaa.

Teollisuuden sivuvirtoja, kuten energiateollisuuden tuhkia, voidaan myös hyödyntää maarakentamisessa. Sivuvirtojen hyötykäytön tehostamiseksi ympäristöministeriö on ryhtynyt valmistelemaan sähköistä markkinapaikkaa, joka on tarkoitus avata ensi vuonna.

Lue lisää

Oma maahantuonti maarakennuskoneiden huoltajan laadun takeena – perheyrityksen vahvuutena on luotettavuus ja halu tehdä parhaansa tiiviillä porukalla

”Me emme valikoi asiakkaita urakoiden koon mukaan”

Koneyrittäjien puheenjohtaja aloitti urakoinnin 14-vuotiaana ja tietää, että nuoren kipinä työntekoon syttyy varhain – "18 täyttäneet menetettyjä tapauksia"

Yle: Maarakentajilla menee lujaa - mutta vain kaupungeissa