Ympäristö

Yritysten tuottamia ympäristöhyötyjä mitataan pian kädenjäljellä - palveluilla ja tuotteilla aikaansaadaan päästövähennyksiä ja materiaalitehokkuutta

Neste ilmoitti vähentäneensä jätedieselillään kolmen miljoonan auton päästöjä vastaavan määrän hiilidioksidia.
Pasi Leino
Yritysten toiminta jättää jälkensä. Uudenlaisella kädenjäljellä pyritään mittaamaan paitsi liiketoiminnasta aiheutuvia haittoja, myös sillä saavutettavia hyötyjä ympäristölle.

Yritykset ovat alkaneet viestiä kädenjäljestä, jolla mitataan liiketoiminnasta ympäristölle koituvia hyötyjä. Niitä ovat esimerkiksi palvelujen ja tuotteiden kehittämisestä aiheutuvat päästöleikkaukset sekä materiaalien ja energian käytön tehostuminen. Osana kädenjälkeä vastuullisesti toimivat yritykset pyrkivät minimoimaan aiheuttamansa haitat, kuten hiili- ja vesijalanjäljen sekä vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen.

Teknologian tutkimuskeskus VTT on kehittänyt kädenjäljen laskentaa kaksivuotisessa hankkeessa, joka päättyy vuoden vaihteessa. Kädenjälki on laskettu toistaiseksi seitsemälle tuotteelle ja palvelulle. Tutkija Saija Vatasen mukaan laskentaan tarvitaan yhteneväiset ohjeet vertailun mahdollistamiseksi. Laskenta perustuu kansainvälisiin ISO-standardeihin, jollaiset ovat olemassa tuotteiden elinkaaren, vesijalanjäljen sekä hiilijalanjäljen laskemiseksi.

Kädenjälkien vertailu perustuu siihen, että yrityksen toimintaa verrataan alan yritysten pohjatasoon, jossa ympäristöhyötyjä ei aktiivisesti tuoteta.

Kädenjälkiajattelun mahdollisuuksista keskusteltiin yritysvastuuverkosto FIBS:in järjestämässä tilaisuudessa torstaiaamuna Helsingissä. Paikalla oli yritysten edustajia, jotka esittelivät yritystensä aikaansaannoksia kädenjälkiajattelun valossa. Moni ympäristöhyötyjä tuottava yritys työskentelee kiertotalouden ja puhtaan teknologian parissa.

Nesteen vastuullisuusneuvonantaja Pekka Tuovinen kertoi, että Neste on tuottamallaan uusiutuvalla, jätepohjaisella dieselillä leikannut liikenteen hiilidioksidipäästöjä yli 8 miljoonaa tonnia vuonna 2017. Vaikutus vastaa sitä, että liikenteestä olisi poistettu kolme miljoonaa fossiilisella polttoaineella kulkevaa henkilöautoa.

Teknologiayhtiö Outotec puolestaan ilmoitti vähentäneensä kasvihuonekaasupäästöjä yli 6 miljoonaa tonnia (hiilidioksidiekvivalenttia) tarjoamalla asiakkailleen entistä tehokkaampia ja puhtaampia ratkaisuja mineraalien käsittelyyn.

Outotecin kestävien ratkaisujen kehityksestä vastaava johtaja Susanna Horn huomautti, että yritysten kädenjälkilaskennasta on saatava läpinäkyvää ja vertailukelpoista. Lisäksi tuloksista on viestittävä niin, että ne aukeavat kuluttajille.

Lassila & Tikanojan digitaalisista kiertotalousratkaisuista vastaava liiketoimintapäällikkö Jarna Hyvönen kertoi, että kiertotalouden ja jätehuollon ratkaisuilla yritys vähensi hiilidioksidipäästöjä yli miljoona tonnia vuonna 2017. Yritys on alkanut kehittää asiakasyrityksilleen ympäristöhyötyihin tähtääviä digitaalisia työkaluja. Niiden avulla säästyy myös rahaa.

Esimerkiksi ravintoloille suunnatun Hävikkimestari-sovelluksen käyttöön ottaneissa ravintoloissa ruokahävikki on vähentynyt noin 30–50 prosenttia.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Myös Atria-possulle mitattu hiilijalanjälki: Soijattomuus näkyy muuta Eurooppaa alempina päästöinä

VTT laski: Kilo rypsiporsasta tuottaa 3,3 kilon hiilidioksidipäästöt

Kauppaketju kehittää laskurin avuksi kulutustottumusten kehittämiseen – "Ruokaostosten hiilijalanjälkimittari on meiltä paljon toivottu palvelu"