Ympäristö

Tutkimusyksikkö muistuttaa: Suomelle ilmastoraportista karut luvut – lisähakkuut kutistavat hiilinielut murto-osaan nykyisestä, kokonaispäästöt paisuvat

Päästöt tulevat maaraportin mukaan nykyisillä politiikkatoimilla kasvamaan lähes 50 prosenttia vuoden 2015 tasosta.
Kimmo Haimi
Metsien lisähakkuut pienentävät hiilinieluja vuosikymmenten ajan.

Tilastokeskuksen kokoama YK:n ilmastosopimuksen seurantaraportti arvioi hallituksen Energia- ja ilmastostrategian sekä Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman vaikuttavuutta.

Raportin mukaan Suomen kasvihuonepäästöjen kokonaismäärä maankäyttösektori mukaan lukien vuonna 2015 oli 29 516 kilotonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Päästöt olivat noin 56 600 kilotonnia ja hiilinielut noin 26 000 kilotonnia.

Vuonna 2030 päästöjen arvioidaan olevan 44 272 kilotonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Päästöt tulevat maaraportin mukaan nykyisillä politiikkatoimilla kasvamaan lähes 50 prosenttia vuoden 2015 tasosta.

Kasvu johtuu erityisesti hiilinielujen voimakkaasta pienenemisestä. Vuonna 2015 hiilinielut olivat 26 000 kilotonnia ja vuonna 2030 niiden arvioidaan olevan tasolla 4 200 kilotonnia.

Nielujen koon määrittämiseen liittyvät epävarmuustekijät huomioidenkin on selvää, että metsänielujen pieneneminen mitätöi muilla aloilla saavutetut päästövähennykset.

Vaikka kaikki hallituksen esittämät lisätoimet otettaisiin käyttöön, päästöt kasvavat raportin mukaan silti 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2015 tasosta.

Myös kahden aikaisemman ilmastosopimuksen kaksivuotisraportin sekä hallituksen Energia- ja ilmastostrategian vaikutusarvioinnin luvut kertovat, että hiilinielujen huomattava heikkeneminen vie edellytykset päästövähennysten saavuttamiselta.

Ilmastosopimuksen maaraportti on ilmastopolitiikan keskeisimpiä dokumentteja, jonka pohjalta arvioidaan, onko Suomella edellytykset saavuttaa ilmastosopimuksen asettamia tavoitteita. Suomen seitsemäs maaraportti on toimitettu YK:lle jo 13.12.2017.

BIOS-tutkimusyksikkö pitää erikoisena, ottaen huomioon raportin sisällön, että raporttia ei tähän mennessä ole lainkaan käsitelty julkisuudessa. Yksikkö on Koneen Säätiön rahoittama itsenäinen, monitieteinen tutkimusyksikkö.

Yksikkö huomauttaa, että erityisesti puun käyttöä lisäävän bioenergian ilmastohaitat ovat moninkertaiset hyötyihin nähden vuoteen 2030 mennessä, ja hyvin suurella todennäköisyydellä myös vuosikymmeniä sen jälkeen.

"Julkista keskustelua seuratessa on erittäin tärkeää tunnistaa, minkä sektorin päästövähennyksistä milloinkin puhutaan. Osalla sektoreista päästöt voivat vähentyä huomattavastikin, samalla kun toisten sektoreiden päästöjen kasvu tai nielujen pieneneminen voi haudata alleen saavutetut vähennykset."

Tilastokeskuksen ilmastoraportti (englanniksi)

Lue lisää

Euroopan komission puheenjohtaja: "Tärkein tehtävämme on nopeuttaa rokottamista maailmanlaajuisesti"

Ilmastonmuutos etenee ja suurvallat mellastavat Pohjoisella napapiirillä – Suomi uudisti arktisen strategiansa vastatakseen haasteisiin

Raportti: Jopa 216 miljoonaa ihmistä voi joutua jättämään kotinsa ilmastonmuutoksen takia

Kauriit ja kettu levittäytyvät laajemmalle, norppa kärsii – ilmastonmuutos ei koettele Suomen riistaeläimiä tasapuolisesti – lämpöstressikin mainitaan