Ympäristö

Kansainvälinen järjestöjen ilmastoraportti vaatii karjatalouden vähentämistä

Muita maankäytön ilmastoratkaisuja olisivat luopuminen turpeenkäytöstä ja metsien kasvattaminen vanhemmiksi.
Saara Lavi
Maatalouden päästöt vähenisivät ympäristöjärjestöjen mukaan tehokkaimmin luopumalla isosta osasta karjataloutta.

Suomen luonnonsuojeluliitto julkaisi yhdessä 36 ympäristö- ja ihmisoikeusjärjestön kanssa maanantaina raportin, jossa ehdotetaan maankäyttösektorin ratkaisuja ilmastokriisin torjumiseksi ja luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi. Ratkaisuja ovat muun muassa metsäkadon pysäyttäminen, turvemaiden suojelu sekä metsien ja soiden ennallistaminen.

"Metsiä tulee jatkossa kasvattaa nykyistä vanhemmiksi ja soita suojella. Avohakkuista luopuminen turvemailla on myös tehokas ilmastotoimi", luettelee Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä.

Kaikkien raportissa ehdotettujen toimien toteutuessa kasvihuonekaasupäästöt vähenisivät noin 22,5 GtCO2:a vuodessa vuoteen 2050 mennessä. Määrä vastaa noin puolta vuoden 2017 maailmanlaajuisista päästöistä.

Yksin maataloudelle ja ruokavalioille ehdotetuilla keinoilla olisi mahdollista vähentää maailman maatalouden vuosittaisia päästöjä kahdella kolmanneksella eli noin 7,5 GtCO2 vuodessa. Se vastaa yli 7 miljardin henkilöauton vuosipäästöjä. Järjestöjen mukaan erityisesti karjatalouden vähentäminen vähentäisi päästöjä.

"Raportissa esitetään globaalisti lihankulutuksen puolittamista sekä lihantuotannon keskittymistä määrän sijaan laatuun. Lihankulutuksen vähentämisellä Maailman terveysjärjestö WHO:n suositusten mukaisesti olisi merkittäviä terveys- ja ilmastohyötyjä", kertoo Luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Otto Bruun.

Luonnonsuojeluliiton mukaan Suomi voi edistää raportin keinoja sekä kotimaassa että ilmasto- ja kehitysrahoituksella. Yksi kiireellisistä toimista on fossiilisten polttoaineiden alasajo.

"Tällä hetkellä Suomessa tuetaan haitallisilla tuilla sekä fossiilisia polttoaineita että luonnon hiilivarastojen purkamista. Raportti tarjoaa hyvät ohjenuorat myös ympäristölle haitallisten tukien vähentämiseen. Turpeenpolttoa tai turvemaiden raivaamista pelloiksi ei voida enää tukea. Ne aiheuttavat merkittävän luontohaitan ja suuret päästöt", Bruun sanoo.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Avohakkuun maisema muistuttaa savannimetsää

Kestäville uutisille ja aiheille kysyntää

Roman Schatz: Mökkeily on ympäristökatastrofi – suomalaisten mökeille suuntaamat automatkat saavat etäisyyden aurinkoon tuntumaan lyhyeltä