Löydä ehdokkaasi: MT:n vaalikoneessa koko maan kuntavaaliehdokkaat
Ympäristö

WWF palkitsi: Puolalainen sikatila Itämeren ympäristöystävällisin

Valinnassa painottui vesistönsuojelutoimien kokonaisvaltaisuus: Voittajatilalla on kosteikkoja ja erilaisia suojavyöhykkeitä sekä peltoja reunustavia puita.
A. Sosnowska / WWF
"Elämäntavoitteeni on luovuttaa tila aikanaan lapsilleni vielä parempikuntoisena kuin sen itse sain", toteaa Itämeren ympäristöystävällisimmän tilan viljelijä Krzysztof Kowalski.

Puolalainen Krzysztof Kowalski on tänä vuonna WWF:n valitsema Itämeren ympäristöystävällisin viljelijä. Kowalskilla on 130 hehtaarin tila sekä sikala.

Kowalskin ympäristönsuojelupalettiin kuuluu muun muassa täsmälannoitus, jolla hän ehkäisee ravinteiden päätymistä vesistöihin.

Palkinnon myöntäjä on Maailman luonnonsäätiön WWF:n Itämeri-ohjelma Baltic Ecoregion Programme. Palkinnon arvo on 10 000 euroa.

WWF kiittelee voittajaa kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta vesistöjen ravinnekuorman pienentämiseen.

Lisäksi palkitsemisperusteissa korostettiin tilan myönteisiä vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen.

Kowalski on rakentanut pelloilleen useita kosteikkoja ja erilaisia suojavyöhykkeitä sekä istuttanut perheineen yli tuhat puuta peltojen reunoille ja Itämereen laskevan joen varrelle.

Lisäksi hän kalkitsee peltojensa maaperää säännöllisesti ja testaa käyttämänsä veden ja sikojen rehun nitraattien ja torjunta-aineiden varalta, WWF:n tiedotteessa luetellaan.

Kowalski tekee myös aktiivisesti yhteistyötä muiden viljelijöiden kanssa tietojensa ja kokemustensa jakamiseksi, raati kiittelee.

"Kokonaisvaltaisuus on ympäristötyössä erittäin tärkeää. Kowalskin työ on myös hyvä esimerkki siitä, miten ympäristön huomioiminen usein hyödyttää viljelijää taloudellisesti. On toivottavaa, että tällaiset menetelmät yleistyvät, kun ne saavat tunnustusta ja julkisuutta", kommentoi WWF:n suojeluasiantuntija Jenny Jyrkänkallio-Mikkola järjestön tiedotteessa.

Kilpailu Itämeren ympäristöystävällisimmästä tilasta järjestettiin seitsemättä kertaa. Siihen osallistui viljelijöitä yhdestätoista maasta. Yhdeksän Itämeren rantavaltion lisäksi kisaan osallistuivat Ukraina ja Valko-Venäjä.

Suomea kilpailussa edusti Kilpiän luomutila Pusulasta Uudeltamaalta.

Kilpiän tilan viljelijät Tuomas ja Iiris Mattila pyrkivät erityisesti vähentämään eroosiota eli maa-aineksen ja ravinteiden kulkeutumista tuulen tai veden mukana pois pelloilta. Mattilat muokkaavat maata korkeuskäyrien mukaan, jolloin he huomioivat maan kaltevuuden ja esimerkiksi istuttavat eroosioherkimmille rinteille hedelmäpuita.

Lisäksi he harjoittavat monipuolista viljelykiertoa, pitävät pellot kasvipeitteisinä ympärivuotisesti ja pyrkivät muokkaamaan maaperää mahdollisimman vähän.

Suomi on voittanut kansainvälisen kilpailun kahdesti. Vuonna 2009 voitti Vapolan tila Uudestakaupungista ja vuonna 2015 Knehtilän tila Hyvinkäältä. Knehtilän tilaa pitävä Markus Eerola edusti tänä vuonna Suomea kansainvälisen kilpailun tuomaristossa.

Lue myös:

Tutkivien kokeilijoiden tila valittiin vuoden ympäristöystävällisimmäksi maatilaksi

Lue lisää

Järvellä paljon liikkuvat lähivesistön parhaita tuntijoita – uusi opas antaa neuvoja veden laadun seurantaan

Tuottajajärjestöjen vesiohjelmalle kiitosta: Vesienhallinnan pitäisi kohdistua yksittäisen pellon tai metsäkappaleen sijaan valuma-alueelle

Ympäristöpuhe masentaa viljelijöitä – Syytösten sijaan kaivataan rakentavaa otetta

Itämeren ympäristöystävällisin maatila taas haussa