Ympäristö

Hevostilojen lantaongelma helpottuu huomenna: Lannan polttaminen muuttuu jätteenpoltosta energiantuotannoksi

Polton sallimista on ajettu vuosia varsinkin alueilla, joissa tiloja on paljon mutta levitysalaa vähän.
Kimmo Haimi
Raisa Kylliäinen lapioi lantaa kottikärryihin lokakuussa 2016. Tuolloin lahtelaisen tilan lanta kuljetettiin Järvenpäähän Fortumin lämpölaitokseen poltettavaksi.

Huomisesta torstaista alkaen lannan poltto on sallittua alle 50 megawatin laitoksissa sallittua ilman, että laitoksella on jätteenpolttolupaa. Aikaisemmin lainsäädäntö on sallinut lannan polton ainoastaan jätteenpolttolaitoksissa.

Jatkossa lannan polttaminen pienessä ja keskisuuressa laitoksessa katsotaan energiantuotannoksi, ei jätteenpoltoksi. Sekä ympäristönsuojelulakia että eläimistä saatavista sivutuotteista annettua lakia on lannan polton vaatimusten osalta muutettu.

Pääsääntöisesti lantaa polttavilta alle 50 megawatin laitoksilta ei vaadita sivutuotelain mukaista hyväksyntää, jos ne kuuluvat ympäristönsuojelulain rekisteröinnin tai luvituksen piiriin.

Suomessa hevoset tuottavat vuosittain noin 500 000–700 000 tonnia lantaa vuodessa. Siitä arvioidaan jatkossa ohjautuvan enintään noin 100 000 tonnia polttoon.

Varsinkin tiiviisti asutuilla alueilla lannan jatkokäyttö on tuottanut ongelmia ja mahdollisuutta polttoon on odotettu.

"Hallitusohjelman mukaisesti lannan poltto helpottuu vihdoin. Tämä tarjoaa mahdollisuuksia lannan hyödyntämiseen erityisesti eläintiheillä alueella", maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä toteaa ministeriön tiedotteessa.

Lannan energiakäytön salliminen on ollut yksi hallitusohjelmaan kirjatuista tavoitteista ja osa laajempaa hallituksen kärkihanketta.

Maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ovat laatineet uudet ohjeet lannan polttamisesta.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Pyöräilijä liukastui hevosen jätöksiin Helsingissä – vaatii satojen eurojen korvauksia

Sisäinen palo ajoi kauppiaasta tallinpitäjäksi

Hevosopisto ja Fortum Horsepower alkavat tuottaa kuivikelannasta energiaa