Ympäristö

Luke selvitti: Kiinalaiset pystyisivät pysäyttämään ilmastonmuutoksen sitomalla hiiltä peltomaahan

Tuore tutkimus osoittaa, että ilmastoviisas, hiilen sidontaa edistävä viljely voi samanaikaisesti parantaa satotasoa. Paineet ruoantuotannon lisäämiseen eivät siten ole väistämätön uhka maaperän hiilivarastolle.
Satu Lehtonen
Riisipeltoa Kiinassa.

Jos ilmakehän hiilestä pystyttäisiin sitomaan viljelysmaahan neljä promillea vuodessa, ilmastonmuutos pystyttäisiin pysäyttämään. Käytännössä tuo neljän promillen kasvu sitoisi sen hiilidioksidipäästön, joka aiheutuu ihmistoiminnasta.

Suomessa keinoja hiilen sidonnan lisäämiseksi kartoitetaan paraikaa muun muassa Baltic Sea Action Groupin (BSAG) Carbon Action -hankkeessa.

Kiinassa peltojen hiilivaraston kasvattamisessa on onnistuttu: täkäläisten viljelymaiden hiilivarasto on 1980-luvulta lähtien kasvanut yli sen neljä promillea vuodessa, joka riittäisi ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen, kertoo Luonnonvarakeskus Luke tiedotteessaan. Käytännössä kasvu on ollut 0,48 prosenttia eli lähes viisi promillea.

Koko Kiinan alueella kehitys ei tosin ole ollut yhtä suotuisaa. Siinä missä Itä-, Pohjois- ja Etelä-Kiinassa hiilivarastot ovat kasvaneet merkittävästi, Koillis-Kiinassa ne ovat vähentyneet.

Luke perustaa tietonsa tuoreeseen tutkimuskirjallisuuskatsaukseen Kiinan maaperän hiilivaraston muutoksesta ja eri viljelymenetelmien vaikutuksesta hiilivaraston lisäämiseen.

"Tämä tutkimus osoittaa, että maaperän hiilinielu voi olla merkittävä ilmastonmuutoksen hillintäkeino, joka auttaa myös sopeutumaan ilmastonmuutokseen erityisesti kuivuudesta kärsivillä viljelyalueilla. Maaperän hiilivaraston kasvu lisää maan vedenpidätyskykyä, minkä vuoksi satokasvit ovat vähemmän alttiita kuivuudelle", toteaa Luken tutkimusprofessori Raisa Mäkipää, joka on yksi tutkimuksen kirjoittajista.

Kiinan maa-alasta 130–170 miljoonaa hehtaaria on maatalouskäytössä viljelymaana.

"Viljelykasvien satotasojen nousu ja satovaihtelun väheneminen ovat yhteydessä hiilivaraston nousuun", kertoo erikoistutkija ja tutkimuksen pääkirjoittaja Fulu Tao Luken tiedotteessa.

"Nykyään peltoihin jää enemmän kasvitähteitä, esimerkiksi olkea. Parantuneiden viljelymenetelmien ja lannoituksen ansioista kasvien biomassatuotanto ja satotasot ovat nousseet."

Maaperän hiilivaraston kasvuun on vaikuttanut myös maanmuokkauksen väheneminen ja keventyminen ja kasvipeitteisyyden sekä palkokasvien viljelyn lisääminen.

Kiinassa viljelymenetelmien kehittämisen ensisijainen tavoite on ollut maaperän ja satotasojen parantaminen, mutta samalla on siis lisätty maan hiilivarastoa.

Kiinalla on Taon mukaan mahdollisuudet pitää yllä myös jatkossa neljän promillen kasvua.

"Laajentamalla ilmastoviisaiden viljelymenetelmien käyttöä voisi Kiinan viljelymaiden hiilivarasto kasvaa jopa 0,6 prosenttia vuodessa."

Kiinan nykyiset hiilidioksidipäästöt ovat 2 500 miljoonaa hiilitonnia. Luken tutkijat korostavat, ettei kasvihuonepäästöjen vähennystavoitteesta voida tinkiä maatalousmaiden hiilinielua kasvattamalla.

Päästöjen vähentäminen on välttämätöntä, kun tavoitellaan ilmaston vakauttamista ja maailman keskilämpötilan nousun rajoittamista 1,5 asteeseen.

"Jos maailmanlaajuisesti siirryttäisiin ilmastoviisaisiin viljelymenetelmiin ja saavutettaisiin Kiinan maatalousmaiden hiilivaraston kasvunopeus, niin Pariisin ilmastosopimuksessa asetettu tavoite voitaisiin saavuttaa", Mäkipää toteaa.

Luken tutkimuksen tulokset on julkaistu Soil and Tillage Research -lehden viimeisimmässä numerossa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kiinasta yritettiin salakuljettaa 50 konttia sianlihaa Yhdysvaltoihin

Hollantilaispankki: Afrikkalainen sikarutto voi nostaa maidon hintaa tulevina vuosina

"25 prosentin tuontitullit siirtyvät väistämättä kiinalaistuotteiden hintoihin Yhdysvalloissa"