Ympäristö

WWF: Arktiselle liiketoiminnalle luotava pelisäännöt

WWF:n mukaan arktisen alueen sijoituksia on ohjattava ainoastaan sellaisiin hankkeisiin, jotka eivät kiihdytä ilmastonmuutosta.
Lehtikuva / AFP
Aktisen merijään sulaessa uusia alueita vapautuu liiketoiminnalle.

WWF vaatii tuoreessa raportissaan, että arktisen alueen sijoituksia on ohjattava ainoastaan sellaisiin hankkeisiin, jotka eivät kiihdytä ilmastonmuutosta. Luonnon monimuotoisuus on järjestön mukaan turvattava arktisilla alueilla esimerkiksi uusilla suojelualueilla.

Meriliikenteen ympäristövaikutuksia olisi vähennettävä luopumalla raskaan polttoöljyn käytöstä. Lisäksi WWF haluaa vahvistaa arktisen neuvoston roolia ja parantaa alkuperäiskansojen mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon.

Arktisen merijään sulaessa yhä uusia alueita vapautuu liiketoiminnalle. Getting it right in a new ocean -raportissa WWF antaa suosituksia arktisen alueen siniselle taloudelle. Sinisellä taloudella tarkoitetaan toimintaa, jossa taloutta kehitetään merialueilla kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

WWF: Enemmistö suomalaisista kannattaa pienten vesivoimalaitosten purkamista

Suurin osa suomalaisista rajoittaisi avohakkuita lailla – maaseudulla intoa rajoituksiin vähiten, kaupungeissa eniten

Isot ympäristöjärjestöt saavat valtiolta yli 2,5 miljoonan euron tukipotin – Metsästäjäliitto sai 13 miljoonan testamenttilahjoituksen