Ympäristö

EU tähtää nollapäästöihin 2050 – nostaa biomassat ja hiilinielut päästövähennysten avuksi

Komissio julkaisi ilmastosuosituksena, joka tähtää nollapäästöihin 2050 mennessä. Nyt 10 prosenttia kaikista maailman kasvihuonekaasupäästöistä tulee unionista.
Pentti Vänskä
Äänekosken tehdas.

Euroopan komissio julkaisi keskiviikkona EU:n pitkän aikavälin ilmastostrategian, jolla se tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä.

EU vastaa strategiallaan IPCC:n julkaisemaan ilmastoraporttiin ja kertoo, miten se aikoo saavuttaa Pariisin sopimuksen tavoitteet.

Pariisin sopimuksessa ilmaston lämpeneminen tulee rajoittaa 1,5 asteeseen.

Hallitusten välisen ilmastopaneelin (IPCC) raportti väläyttää, että seuraavat vuodet ovat kriittisiä Pariisin tavoitteen saavuttamiseksi ja esimerkiksi hiilinieluja tulisi lisätä tuntuvasti.

Komissio esittää kahdeksan kunnianhimoista skenaarioita päästövähennyksiä varten: kaikissa päästöjä leikataan 80–100 prosenttia vuoden 1990 tasosta 2050 mennessä.

Koska 75 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä tulee energiantuotannosta, EU:n pitää muun muassa irrottautua fossiilitaloudesta, parantaa energiatehokkuutta, lisätä uusiutuvan energian käyttöä ja investoida uusiin teknologioihin, kuten sähköistämiseen ja sen varastointiin.

Myös liikenteen innovaatiot, kiertotalous ja energiaverkot ovat tärkeitä.

Jotta päästöt saadaan nollille, kaikki keinot ilmastonmuutoksen torjuntaan tulee ottaa huomioon myös maankäyttösektorilla.

Euroopan komissio mainitsee strategiassaan metsien ja maatalouden hiilinielut merkittävinä keinoina nollapäästötavoitteessaan.

Komissio ei ota kantaa, miten metsiä pitäisi käyttää. Hiilidioksidia sitovia maankäyttösektorin nieluja pitää hoitaa kestävästi ja käyttää nykyistä enemmän metsäbiomassaa fossiilitalouden korvaamiseen. Biomassan tarve saattaa kasvaa jopa 80 prosenttia nykyisestä.

Biomassoja tulee ohjata biomuoveihin ja -kemikaaleihin, tekstiileihin ja rakennusteollisuuteen mutta pitää samalla huolta, että nielujen määrä ja luonnon monimuotoisuus eivät unionissa laske biomassan käytön kasvaessa.

Metsien lisäksi maataloudessa hiilensidontaa tulee lisätä. Tässä avainroolissa ovat ne viljelytekniikat, joilla hiilensidontaa voidaan lisätä maaperään sekä uusien innovaatioiden kehittäminen.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

EU onnistui viime vuonna laskemaan energian käytön päästöjään, Suomen päästöt nousivat

Metsän lannoitus kirittää kasvua ja hiilensidontaa

Metsäkeskustelussa jahnukaista