Ympäristö

Luulitko, että punkkeja ei esiinny kaupunkialueilla? Tutkimus osoittaa luulosi vääräksi ja paljastaa, että citypunkit ovat myös vaarallisempia

Puutiaisten määrän lisäksi myös niiden kantamien taudinaiheuttajien määrä on viime vuosina kasvanut.
Richard Bartz
Kaikilta niiltä tutkimusalueilta, joilta vertailuaineistoa oli saatavilla, löytyi runsaammin puutiaisia vuosina 2012–2017 kuin vuonna 2000.

Turun yliopistoon tehdyssä väitöstutkimuksessa on osoitettu, että punkit eli puutiaiset viihtyvät hyvin myös rakennetuilla kaupunki- ja esikaupunkialueilla.

Tutkimuksen tehnyt Jari Sormunen huomauttaa, että kaupunkialueilla ihmiset eivät välttämättä ajattele olevansa alttiina punkkien puremille.

Tutkimusaineisto koostui yhteensä noin 14 000 puutiaisyksilöstä, jotka tutkijat pyysivät eri puolilta Varsinais-Suomea vuosina 2012–2017. Puutiaisten kantamia taudinaiheuttajia tutkittiin molekyylimenetelmin noin yhdeksästä tuhannesta yksilöstä. Sormunen tutki väitöskirjassaan Varsinais-Suomen puutiaispopulaatioita ja niissä esiintyviä taudinaiheuttajia, sekä näissä viime vuosikymmeninä tapahtuneita muutoksia.

Kaikilta niiltä tutkimusalueilta, joilta vertailuaineistoa oli saatavilla, löytyi runsaammin puutiaisia vuosina 2012–2017 kuin vuonna 2000. Puutiaisten määrän lisäksi myös niiden kantamien taudinaiheuttajien määrä on kasvanut.

Tutkimusryhmä kartoitti puutiaisten ja taudinaiheuttajien esiintyvyyttä myös Turun kaupunki- ja esikaupunkialueilla kesällä 2017. Elinvoimaisia puutiaispopulaatioita löytyi jopa kaupunkialueen puistoista ja joutomailta. Tutkijoiden mielestä on huolestuttavaa, että esikaupunki- ja kaupunkialueen puutiaiset kantoivat erityisen runsaasti Borrelia-bakteereita.

"Puutiaisten ihmisille aiheuttama riski muodostuu todennäköisyydestä kohdata puutiainen ja todennäköisyydestä, että kohdattu puutiainen kantaa taudinaiheuttajaa. Näin ollen runsaasti taudinaiheuttajia kantavat puutiaiset tiheään asutuilla kaupunki- ja esikaupunkialueilla voivat muodostaa suuremman riskin kuin luonnollisemmissa ympäristöissä runsaampina elävät, joita ihmiset kohtaavat harvemmin", Sormunen huomauttaa Turun yliopiston tiedotteessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tartuntatautirekisteriin kirjattujen, mikrobiologisesti todennettujen borrelioositapausten määrät ovat olleet kasvussa vuodesta 1995 lähtien.

"Uskoisin, että viime vuosien lisääntyneet borrelioositapaukset ovat ainakin osittain seurausta puutiaisten leviämisestä ja runsastumisesta alueilla, joilla liikkuu suuri määrä ihmisiä, ja joissa ihmiset eivät aikaisemmin ole niihin törmänneet. Tällaisia voisivat olla juurikin kaupunkien puistot ja virkistys- ja joutomaa-alueet", Sormunen pohtii tiedotteessa.

Ilmastonmuutoksen on ennustettu lisäävän puutiaisten määrää ja laajentavan niiden levinneisyysaluetta pohjoisemmaksi Pohjois-Euroopassa.

Väitöskirjaan voit tutustua Turun yliopiston verkkosivuilla.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Väitöstutkimus: Suomalaisten ruokasienten maut ja hajut eroavat toisistaan merkittävästi – Suppilovahveron haju muistuttaa metsää ja kantarelli on porkkanamainen

Kiina ostaa Eurooppaa pala kerrallaan – Suomi ostoskorin suosikki

Tiesitkö? Punkki on muurahaisille tervetullut vieras – sammalpunkki ahertaa keon siivoojana