Ympäristö

WWF:n kysely: Yli 80 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, etteivät poliitikot tee tarpeeksi töitä luonnon puolesta

Samaan aikaan lähes 80 prosenttia suomalaisista on huolissaan luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä maapallolla.
Johannes Wiehn
Vain 19 prosenttia suomalaisista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että suomalaiset poliittiset päättäjät toimivat kunnianhimoisesti luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Ympäristöjärjestö WWF:n teettämän kyselyn mukaan vain alle viidesosa suomalaisista on sitä mieltä, että poliitikot tekevät tarpeeksi töitä luonnon puolesta. Toisin sanoen yli 80 prosenttia on sitä mieltä, etteivät poliitikot tee tarpeeksi.

Vain 19 prosenttia suomalaisista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että suomalaiset poliittiset päättäjät toimivat kunnianhimoisesti luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Samaan aikaan suomalaisista 78 prosenttia on huolissaan luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä maapallolla.

”Kysely antaa voimakkaan viestin siitä, että suomalaiset toivovat poliitikoilta nykyistä vahvempia toimia luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Tällä hetkellä suomalaisten huoli luonnosta ei näy riittävästi poliittisessa päätöksenteossa”, WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen sanoo tiedotteessa.

WWF:n lokakuussa julkaiseman Living Planet -raportin mukaan selkärankaisten villieläinten määrä maapallolla on romahtanut. Selkärankaisten villieläinten populaatiot ovat pienentyneet maapallolla keskimäärin 60 prosenttia vuodesta 1970 vuoteen 2014.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

WWF: Enemmistö suomalaisista kannattaa pienten vesivoimalaitosten purkamista

Suurin osa suomalaisista rajoittaisi avohakkuita lailla – maaseudulla intoa rajoituksiin vähiten, kaupungeissa eniten

Luonto monipuolistuu – isot eläimet palanneet