Nautakarjatalouden päästöt vastaavat ainakin noin puolta Suomen liikenteen päästöistä – professori vähentäisi paitsi lihan myös maidon kulutusta - Ympäristö - Maaseudun Tulevaisuus
Tiesitkö? Voit lukea viikossa 3 artikkelia ilman tilausta - hanki rajaton lukuoikeus nyt 9,90€/kk
Ympäristö

Nautakarjatalouden päästöt vastaavat ainakin noin puolta Suomen liikenteen päästöistä – professori vähentäisi paitsi lihan myös maidon kulutusta

Nautojen tuottama metaani on verrattain lyhytikäinen, mutta erittäin voimakkaasti lämmittävä kasvihuonekaasu.
Johannes Tervo
Lihakarjaa turvepellolla.

Suomen nautakarjatalouden kasvihuonekaasupäästöt ovat liki 5 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa. Arvioon on sisällytetty eläinten ruuansulatuksen metaanipäästöjen lisäksi lannan käsittelyn, rehun viljelyn ja energian käytön elinkaariset päästöt.

Arvioissa ei ole mukana peltomaan hiilidioksidipäästöjä, joista suuri osa tulee turvepelloilta. Viljapelloista noin 40 prosenttia ja nurmialasta noin 90 prosenttia on valjastettu nautojen rehun tuotantoon.

"Se, miten orgaanisten maiden noin 7 miljoonan hiilidioksiditonnin vuotuiset päästöt kohdentuvat nautakarjatalouden kuormitukseksi, on vielä epäselvää", kertoo Suomen ilmastopaneelin jäsen, johtaja Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta.

Voidaan päätellä, että nautakarjatalouden päästöt vastaavat ainakin noin puolta Suomen liikenteen päästöistä, jotka ovat noin 11–12 miljoonaa hiilidioksiditonnia vuodessa.

Naudat päästelevät metaania, joka säilyy ilmakehässä noin 12 vuotta, kun taas yleisimmästä kasvihuonekaasusta eli hiilidioksidista osa säilyy jopa tuhansia vuosia.

Seppälän mukaan metaanin lyhytikäisyyteen ei voi tuudittautua, sillä sen lämmittävä vaikutus on monikymmenkertainen hiilidioksidiin verrattuna.

Suomen kasvihuonekaasuinventaarion mukaan vuonna 2016 karjan ruuansulatuksen ja lannan käsittelyn metaanipäästö oli hiilidioksidipäästöjen lämmittävään vaikutukseen suhteutettuna 2,1 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Karjatalouden päästöihin lukeutuu myös peltojen typpioksiduulipäästöjä.

Ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi kaikkien kasvihuonekaasujen päästöjä on vähennettävä. Seppälän mukaan naudanlihan syönnin välttäminen on perusteltua sekä terveys- että ilmastosyistä. Naudanliha kuormittaa ilmastoa enemmän kuin sian- ja siipikarjan liha.

Seppälän mielestä perusteltua on vähentää myös maidon kulutusta. Oxfordin yliopiston Science-lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan kaurapohjaisen juoman hiilijalanjälki on noin kolme kertaa pienempi, kun juoma-annosten proteiinimäärä on sama. Toki Suomen olosuhteissa tilanne voi olla hieman toisenlainen.

Seppälä uskoo, että kotimaisen lypsykarjan lihan hiilijalanjälki on pienempi kuin esimerkiksi brasilialaisen tuontinaudan. Vertailukelpoista elinkariarviota ei ole vielä tehty.

Tutkija Hannele Pulkkinen Luonnonvarakeskuksesta huomauttaa, että Suomeen tulee hyvin vähän lihaa Latinalaisesta Amerikasta. Valtaosa tuontilihasta tulee Tanskasta, Puolasta ja Saksasta.

"Nykytiedon valossa Euroopan maista tulevan naudanlihan ilmastovaikutus on melko samaa luokkaa kotimaisen kanssa."

Sen sijaan kotimainen naudanliha pieksee tuontilihan todennäköisesti vesijalanjäljessä ja luonnon monimuotoisuuden ylläpidossa. Suomen etuna on erityisesti soijattomuus, koska soijan tuotanto voi heikentää viljelymaissa luonnon monimuotoisuutta ja aiheuttaa merkittäviä kasvihuonekaasupäästöjä.

MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietola on tutkijoiden kanssa eri linjoilla. Hänen mielestään naudanlihan hiilijalanjälki on ylimitoitettu.

"Metaani hajoaa ilmakehässä pitkäkestoiseksi hiilidioksidiksi, jonka kasvit kasvaessaan sitovat. Ruuantuotannossa metaani on osa hiilenkiertoa. Sen tehokkaampi lämmittävä vaikutus huomioidaan hiilidioksidiekvivalenteiksi muutettaessa, mikä ylimitoittaa lihan hiilijalanjälkeä."

Pietolan mielestä naudanlihan syöntiä ei ole syytä vältellä, koska nurmet kierrättävät ja sitovat maahan hiiltä.

Lue lisää

SYKE:n pääjohtajakandidaatit julki – hakijoiden joukossa MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietola

Helteessä kärvistelevässä Siperiassa rikottiin todennäköisesti lämpöennätys ja ikirouta sulaa – tutkijat pitävät kehityskulkua hyvin huolestuttavana

MTK kavahtaa PTT:n esittämiä pakkokeinoja viljelyssä olevilla turvemailla – osalla viljelijöistä peruuttamattomia investointeja, jotka sitovat vuosiksi eteenpäin

Tuottajajärjestöt laativat maataloudelle kunnianhimoisen ilmastotiekartan: "Ei vain vastauksena hallituksen toimeksiantoon vaan alan kehittämisen työkaluksi”