Ympäristö

Päästöoikeuksien hinnat ovat moninkertaistuneet nopeasti

Jos päästötavoitteiden kiristymisestä tulee signaaleja, hintojen nousuun tulee lisää painetta.
Kenzo Tribouillard
Nykyiset päästöoikeuskiintiöt eivät Jukka Leskelän mukaan vastaa sitä tasoa, mihin Euroopan unioni on sitoutunut Pariisin ilmastosopimuksessa.

Päästöoikeuksien hinnat ovat nousseet jyrkästi. Hiilidioksiditonnin hinta on kohonnut reilusti yli 20 euroon, kun alimmillaan hinta mateli pitkään noin 5–6 eurossa.

Mitä korkeampi päästöoikeuden hinta on, sitä voimakkaammin se ohjaa yrityksiä vähäpäästöisempään tuotantoon, sillä päästöoikeudet ovat kustannus yrityksille.

Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä arvioi, että päästöoikeuskaupassa tulee lisää painetta hintojen nousulle, jos markkinat saavat signaalin päästötavoitteiden kiristymisestä.

Hänen mukaansa nykyiset päästöoikeuskiintiöt eivät vastaa sitä tasoa, mihin Euroopan unioni on sitoutunut Pariisin ilmastosopimuksessa. Vuosille 2040 tai 2050 asetettujen tavoitteiden tulisi olla huomattavasti tiukemmat.

"Vuoden 2030 tavoitettakin pitäisi kiristää", Leskelä sanoo.

Päästökaupassa yritykset saavat maksutta tai huutokaupan kautta tietyn määrän päästöoikeuksia. Tämän jälkeen päästöoikeuksilla voi käydä vapaasti kauppaa markkinoilla. Päästöoikeuksista pitää olla niukkuutta, jotta järjestelmä toimisi. Järjestelmä on EU:n laajuinen.

Yritykset voivat Leskelän mukaan vähentää päästöoikeuksien tarvetta muun muassa kehittämällä teknologiaa.

"Kun tulee uhka kustannusten noususta, yritykset ovat aika veijareita keksimään keinoja vähentää päästöjä."

Päästöoikeuksia kaipaavat yritykset edustavat tyypillisesti energia-alaa tai prosessiteollisuutta kuten terästeollisuutta.

"Suomessa se (päästöoikeuden) hinta on nostanut turpeen käytön kustannuksia merkittävästi. Se vastaa suunnilleen sitä, että turpeen vero olisi viisinkertaistunut", Leskelä kertoo.

EU:n päästökauppaa ollaan uudistamassa vuosiksi 2021–2030, kertoo Energiaviraston markkina-asiantuntija Anna-Maija Sinnemaa. Päästökauppamekanismilla säädellään liikkeellä olevien päästöoikeuksien määrää markkinoilla.

"Markkinat ovat reagoineet uuteen mekanismiin, joka pienentää päästöoikeuksien määrää", Sinnemaa arvioi.

Hänen mukaansa päästöoikeuksien hinnat tuskin nousevat enää lyhyellä tähtäimellä. Viimeksi kuluneiden viikkojen aikana on esiintynyt pikemminkin alavireisyyttä.

Sinnemaa kertoo, että pitemmällä aikavälillä päästöoikeuksien hintaan vaikuttavat monet tekijät kuten päästöttömän tai vähäpäästöisen sähkön saatavuus. Jos päästöttömän sähkön osuus nousee, se vähentää päästöoikeuksien kysyntää ja laskee sen myötä hintaa. Päästötöntä sähköä saadaan muun muassa ydin-, vesi-, tuuli- ja aurinkovoimaloista.

Päästöjä tuottavien sähköyhtiöiden täytyy ostaa päästöoikeuksia markkinoilta. Sinnemaan mukaan paikallisesti toimivat sähköyhtiöt voivat siirtää päästökaupan aiheuttamat kustannukset hintoihin, mutta globaaleilla markkinoilla toimivat teollisuusyritykset eivät.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kuopion Energian Lindholm: Mykkäsen ehdotus turpeesta posketon – kuolinisku turpeelle saman tien

Turve-energian hinta nousee päästöoikeuksien kallistuttua

Mikko Tiirola: Neuvoin ilmastoahdistunutta lääkäriystävääni antamaan lentopäästöjä kompensoivat rahat suomalaisen metsän lannoitukseen