Ympäristö

YK kiirehtii maita ja yrityksiä taltuttamaan kemikaalipäästöjä – ekosysteemit häiriintyvät ja ihmisten terveys kärsii

Kemikaalien tuotannon arvioidaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä ja keskittyvän Aasiaan.
Markku Vuorikari
Kemikaalit ovat tarpeellisia alalla kuin alalla, mutta niiden valmistus lisääntyy nopeasti. Pelkona on, että myös ympäristöhaitat kasvavat.

YK:n raportin Global Chemicals Outlook 2 mukaan kemikaaleista aiheutuvaa saastumista on kiireellisesti ryhdyttävä hillitsemään.

Kansainväliset sopimukset kemikaali- ja jäteriskien hallintaan eivät ole vielä riittävän kattavia ja valtaosa toimista perustuu vapaaehtoisuuteen. Vuonna 2018 yli 120 maata oli yhä maailmanlaajuisen kemikaalien luokittelujärjestelmän ulkopuolella (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals).

YK:n mukaan maat eivät tule täyttämään vuodelle 2020 asetettuja tavoitteita kemikaaliriskien hallinnan suhteen.

Kemikaaliriskejä käsiteltiin maanantaina YK:n ympäristökokouksessa Nairobissa. Kokouksessa todettiin, että ihmisten terveyden ja ekosysteemien toiminnan takia riskienhallintaa on tehostettava välittömästi. Jo kehitetyt keinot on otettava käyttöön.

Vaarallisia kemikaaleja pääsee yhä luontoon suuria määriä. Ne kulkeutuvat veden, ilman ja maaperän kautta ruokiimme ja elimistöihimme.

Maailman terveysjärjestön (WHO) varovaisen arvion mukaan tietyt vaaralliset kemikaalit aiheuttivat vuonna 2016 ainakin 1,6 miljoonan ihmisen sairastumisen.

Esimerkkejä kemikaalien haitoista ovat torjunta-aineiden aiheuttama pölyttäjäkato, vesistöjen rehevöityminen peltolannoitteiden takia ja koralliriuttojen tuhoutuminen aurinkorasvojen haitta-aineiden takia. Myös antibakteeriset aineet ja raskasmetallit tekevät tuhojaan ekosysteemeissä ja heikentävät ihmisten vastustuskykyä.

Kemikaalipäästöt tulevat lopulta monin verroin kalliimmiksi kuin niiden hillintä. Kehitysmaiden edustajat pyysivät kokouksessa vauraammilta mailta apua osaamisen, teknologian ja rahoituskeinojen muodossa ongelmien taltuttamiseen.

Kemikaaleilla on tärkeä rooli niin lääketeollisuudessa, ruuantuotannossa kuin rakennusteollisuudessakin. Tuotanto ja kulutus siirtyvät yhä enemmän kehittyviin ja kasvu-uralla oleviin maihin, kuten Kiinaan. Vuonna 2030 kaksi kolmasosaa maailman kemikaaleista tuotetaan luultavasti Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Maailman kemikaalien tuotannon arvioidaan kaksinkertaistuvan nykyisestä 2,3 miljardista tonnista vuoteen 2030 mennessä.

Raportissa todetaan, että onneksi valtiot ovat alkaneet säätää tiukempia kemikaalilakeja ja yritykset joutuvat reagoimaan kuluttajilta tulevaan paineeseen entistä turvallisempien aineiden kehittämiseksi ja käyttämiseksi. Alalla syntyy tiuhaan tahtiin vihreitä ratkaisuja.

YK pyrkii edistämään kemikaalisektorin toimijoiden yhteistyötä maailmanlaajuisesti.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Tukes: Suomalaiset luulevat tietävänsä kemikaaliturvallisuudesta, mutta eivät tiedosta riskejä

Tukes testasi kierrätysmuovista valmistettuja tuotteita – Terveydelle vahingollisia aineita löytyi vain vähän

Allergiset reaktiot saivat vaihtamaan luonnonkosmetiikkaan