Ympäristö

Luonnon monimuotoisuus köyhtyy ennennäkemättömällä vauhdilla – kyseessä ei ole vain ympäristökysymys

MTK jakaa huolen luonnon monimuotoisuuden köyhtymisestä, mutta muistuttaa, että Suomessa tilanne ollaan saamassa hallintaan määrätietoisten toimien ansiosta etenkin metsissä ja maatalousympäristöissä.
Markku Vuorikari
On arvioitu, että pölyttäjien kato aiheuttaa viljelysadoille maailmanlaajuisesti vuosittain jopa 577 miljardin dollarin riskit.

Hallitustenvälinen luontopaneeli IPBES hyväksyi lauantaina Pariisissa historian kattavimman arvion maailman luonnon tilasta.

Global Assessment -raportin mukaan luonnon monimuotoisuuden ja sen tuottamien ekosysteemipalveluiden hävittäminen on nyt ennennäkemättömän nopeaa. Luonnon köyhtyminen uhkaa myös ihmiskunnan hyvinvointia.

Raportti osoittaa, että luonnon köyhtyminen ei ole vain ympäristökysymys, vaan vaikuttaa laajasti ihmisiin ja yhteiskuntiin.

Luonnon köyhtyminen uhkaa muun muassa ruoantuotantoa. Esimerkiksi pölyttäjien kato aiheuttaa viljelysadoille maailmanlaajuisesti vuosittain jopa 577 miljardin dollarin riskit.

Maailmanlaajuisesti suurimmat suorat syyt luonnon köyhtymiselle ovat raportin mukaan muutokset maa- ja merialueiden käytössä, eläinten ja kasvien liiallinen hyödyntäminen esimerkiksi ylikalastamalla, ilmastonmuutos, saasteet ja vieraslajit.

Luonnon köyhtymisen suurimpia taustasyitä ovat yhteiskunnalliset ilmiöt, kuten ylikulutus ja väestönkasvu.

MTK jakaa huolen luonnon monimuotoisuuden köyhtymisestä, mutta muistuttaa, että Suomessa tilanne ollaan saamassa hallintaan määrätietoisten toimien ansiosta etenkin metsissä ja maatalousympäristöissä. Työ vaatii koko yhteiskunnan ponnistuksia.

"Viimeisimmät kansalliset luontotyyppien ja lajien uhanalaisuudesta kertovat raportit osoittavat, että metsissä ja maatalousympäristöissä tehdyt suojelu- ja luonnonhoitotoimet ovat olleet vaikuttavia luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kannalta. Positiiviset signaalit osoittavat tehdyn työn merkityksen ja kannustavat jatkamaan toiminnan kehittämistä", kertoo MTK:n lakimies Anna-Rosa Asikainen.

IPBES:n raportissa on esitetty lukuisia toimenpiteitä luonnon monimuotoisuuteen liittyvien globaalien ongelmien ratkaisemiseksi. Toimista keskeisimpiä ovat kulutuksen ja saastuttamisen rajoittaminen. Raportin mukaan elinympäristöjä heikentää muun muassa lisääntyvä maatalousmaan käyttö lannoitteineen.

"Suomen maapinta-alasta kahdeksan prosenttia on peltoa. Lannoitteiden käyttö pelloillamme on vähentynyt fosforin osalta jopa neljännekseen vuodesta 1990, joten Suomessa maatalous on näiltäkin osin aivan eri sarjassa globaaliin uhkaan verrattuna", MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietola muistuttaa.

Luonnon ekosysteemipalvelut, kuten ruoantuotanto ja puhdas vesi, ovat korvaamattoman arvokkaita paitsi maa- ja metsätaloudelle, myös koko muulle yhteiskunnalle. Näin ollen on muistettava, että vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta kuuluu kaikille.

"Oikeudenmukaisen taakanjaon varmistamiseksi metsänomistajien ja maataloustuottajien vapaaehtoisuuteen perustuvia luonnon monimuotoisuutta turvaavia toimenpiteitä on tuettava koko yhteiskunnan voimin riittävällä rahoituksella", Pietola korostaa.

IPBES:n Global Assessment -raportin yhteenveto

YK varoittaa: Yli miljoonaa kasvi- ja eläinlajia uhkaa sukupuutto

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Ministeri Leppä suhtautuu varauksin Mercosur-sopuun – "Ei hinnalla millä hyvänsä"

Lisäävätkö vieraslajit luonnon monimuotoisuutta?

Ekologisesti kestävämpi suunta