Ympäristö

Ethän osallistu laittomaan ja tuhoisaan kansanhuviin? Tuhansia tonneja jäteöljyä palaa tavallisissa lämmityskattiloissa

Suomessa jää vuosittain 10 000 tonnia myrkyllistä jäteöljyä laillisen kierrätyksen ulkopuolelle.
Kari Salonen

Ajoneuvojen ja koneiden käytettyjä voiteluöljyjä ja muita jäteöljyjä jää laillisen kierrätyksen ulkopuolelle arviolta 10 000 tonnia vuosittain, tiedottavat ympäristöministeriö ja Ympäristöteollisuus ja -palvelut ry.

Pimentoon jäävän jäteöljyn tarkkaa kohtaloa ei tiedetä. Suurin osuus todennäköisesti poltetaan laittomasti lämmitysöljynä pienpolttimissa, arvioi ympäristöministeriön asiantuntija Eini Lemmelä.

Jonkin verran öljyä odottaa kierrätykseen pääsyä kotitalouksien ja yritysten varastoissa.

Jotkut käyttävät käytettyjä voiteluöljyjä teräketjuöljynä. Pahimmassa tapauksessa öljystä saatetaan hankkiutua eroon kaatamalla se viemäriin tai luontoon.

Niin ei saa eikä kannata tehdä. Jäteöljy on haitallista sekä ympäristölle että terveydelle.

"Käytön aikana voiteluöljyihin kertyy raskasmetallia ja erilaisia muita haitallisia aineita. Moottoriöljyihin kertyy palamisesta ja moottorin kulumisesta aiheutuvia epäpuhtauksia", Lemmelä kertoo.

Jäteöljy voi pilata maaperää tai pohjavesiä. Yksi litra jäteöljyä riittää pilaamaan miljoona litraa vettä. Pienpolttimissa siitä aiheutuu haitallisia päästöjä lähiympäristön ilmaan.

Suomessa myydään vuosittain 60 000–80 000 tonnia voiteluaineita. Osa öljystä kuluu tai palaa käytön aikana. Kierrätykseen päätyy keskimäärin 36 000 tonnia jäteöljyä vuodessa. Siitä valmistetaan uusia voiteluöljyjä.

Kierrätykseen kelpaamaton öljy poltetaan laitoksissa, joilla on toiminnalle ympäristöluvat. Niissä epäpuhtaudet pystytään suodattamaan pois, toisin kuin laittomassa pienpoltossa.

Lue myös:

Valtio ja ympäristöala edistämään jäteöljyn kierrätystä – energiakäyttöä yritetään leikata (MT Plus - tilaajille)

Näin huolehdit jäteöljystä oikein

Yritykset ja maatilat

• Kerää jäteöljy tiiviiseen tynnyriin, konttiin tai säiliöön, jossa ei ole muita aineita. Jätealan yritykset neuvovat yrityksiä tarvittaessa.

• Älä sekoita erilaisia öljyjä keskenään.

• Älä sekoita jäteöljyyn muita jätteitä tai aineita.

• Voit tilata jäteöljyn noudon jätealan yritykseltä, joka huolehtii puolestasi öljyn kierrättämisestä ja kierrätykseen kelpaamattoman jäteöljyn hävittämisestä.

• Oikein säilytettyjen, suurien jäteöljyerien nouto voi olla ilmainen. Voit tarkistaa asian lähimmästä jätealan yrityksestä.

• Yksityiskohtaisemmat ohjeet ja lisätietoa jäteöljyn kierrätyksestä: Jäteöljyn kierrätys (Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry)

Kotitaloudet sekä maa- ja metsätalouden pienet jäteöljymäärät

• Kotitaloudet voivat toimittaa jäteöljyn kunnan vaarallisen jätteen vastaanottopisteeseen. Lähimmän pisteen voi katsoa esimerkiksi osoitteesta www.kierratys.info

• Maa- ja metsätaloudessa syntyvän jäteöljyn voi toimittaa kunnan vastaanottopisteeseen, jos jäteöljyn määrä on pieni.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Valtio ja ympäristöala edistämään jäteöljyn kierrätystä – energiakäyttöä yritetään leikata

Yle: Sienikato pahin yli 30 vuoteen – moni sienestäjä on joutunut pettymään

Kauppaketju kehittää laskurin avuksi kulutustottumusten kehittämiseen – "Ruokaostosten hiilijalanjälkimittari on meiltä paljon toivottu palvelu"