Ympäristö

Sekalaiselle muovijätteelle vientikielto EU:n ulkopuolelle

YK-kokouksessa päätettiin kieltää kahden haittakemikaalin käyttö maailmanlaajuisesti.
Sanne Katainen
Yk haluaa rajoittaa muovijätteen päätymistä maihin, joissa ei ole valmiuksia käsitellä sitä asianmukaisesti.

Genevessä viime viikolla päättyneessä YK-kokouksessa sovittiin sekalaisen muovijätteen vientikiellosta EU- ja OECD-maiden ulkopuolelle sekä kahden haitallisen POP-yhdisteen käytön lopettamisesta vuoteen 2025 mennessä.

Maiden rajat ylittävien muovijätesiirtojen valvontaa tehostetaan ja yhteistyötä lisätään. Estämällä muovijätekuljetukset maihin, joilla ei ole kapasiteettia niiden käsittelyyn, vähennetään meriin päätyvän muovin määrää.

Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin uudistetut sähkö- ja elektroniikkaromun tekniset ohjeet. Niillä selvennetään, milloin elektroniikkalaite katsotaan jätteeksi ja milloin korjauskelpoiseksi. Ohjeella autetaan kehitysmaiden viranomaisia tunnistamaan laittomat sähkö- ja elektroniikkaromun maahantuontiyritykset.

Kokouksessa päätettiin lopettaa kahden ihmiselle ja ympäristölle erittäin haitallisen pysyvän orgaanisen yhdisteen (POP) valmistus ja käyttö maailmanlaajuisesti.

Perfluorattuihin kemikaaleihin kuuluvia PFOA-yhdisteitä rajoitetaan niin, että kaiken käytön pitäisi loppua vuoteen 2025 mennessä. Kyseisten yhdisteiden käyttö ja päästöt liittyvät erityisesti sammutusvaahtoihin ja fluorattujen polymeerien tuotantoon.

Torjunta-aineena käytetty dikofoli kiellettiin kokonaan.

Lue lisää

Lääketeollisuus: Rokotteiden vientikiellot voivat vaarantaa kovalla työllä pystyyn laitetun rokotetuotannon

Hämeen Sanomat: Kotitalouksilta kerätystä pakkausmuovista jo kolmannes viedään ulkomaille

Gmo-epäily oli aiheeton – Venäjä purki Kotkan rehutehtaan tuotteille asettamansa tuontikiellon

Venäjä kaavailee lisää tuontikieltoja länsiruualle: Torppaisi kaiken lihaviennin Venäjälle