Ympäristö

Porot pihassa tai pellolla, eikä poroisäntää saa kiinni? Kuusamossa porohäiriöistä voi kesän ajan ilmoittaa myös Porovahti-puhelimeen

Porovahti-puhelin otetaan käyttöön 22.5. klo 8.
Kai Tirkkonen
Pihoille, puutarhoihin ja pelloille tulevista poroista täytyy ensisijaisesti ilmoittaa paliskunnan poroisännälle.

Kun porot aiheuttavat häiriötä tai vahinkoa pellolla, puutarhassa, pihalla tai muulla alueella, missä niillä ei ole lupa laiduntaa, asiasta on ilmoitettava kyseisen alueen paliskuntaan.

Kuusamossa poro-ongelmien ratkomiseksi otetaan täksi kesäksi käyttöön päivystävä Porovahti-puhelin, johon voi soittaa, jos paliskunnan poroisäntään ei saa yhteyttä tai jos ei tiedä, miten ja kenelle asiasta ilmoittaa.

Porovahti-puhelin otetaan käyttöön keskiviikkona 22.5. klo 8. Samaan aikaan avataan myös internetissä Porovahti-ilmoituslomake.

Porovahti-palvelua ylläpitää Luonnonvarakeskuksen (Luke) koordinoima Paloma-hanke.

"Porovahti-puhelin vastaa pääsääntöisesti virka-aikaan numerosta 050 4772 496. Vilkkaan mökkikauden aikana ja juhannuksen ympärillä puhelin on auki laajennetusti", kertoo hankkeen johtaja Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Juha Hiedanpää.

Puhelinpäivystyksen aukioloajat näkyvät tästä linkistä.

Piha- ja peltoporojen lisäksi palveluun voi ilmoittaa myös kuolleesta porosta tai poroon kohdistuvasta vaarasta. Porovahti-puhelin välittää tiedot alueen paliskunnalle. Puhelut käsitellään luottamuksellisina.

Luken mukaan kohtaamiset poron tai poronhoidon kanssa ovat usein myönteisiä. Porovahti-palvelu on uusi väylä myös hyvien porokokemusten kertomiseen ja hyvien toimintamallien huomioimiseen alueen eri toimijoiden välillä.

Poroilmoituksia otetaan koko kesän ajan vastaan myös internetissä ympäri vuorokauden. Nämä ilmoitukset välitetään kuitenkin eteenpäin arkipäivisin kerran päivässä.

Luke huomauttaa tiedotteessa, että kiireellisissä tapauksissa on edelleen otettava yhteyttä suoraan paliskunnan poroisäntään.

Näin on tärkeää tehdä esimerkiksi silloin, jos poro tai poroja on loukkaantunut tai tarvitaan välittömiä toimenpiteitä, jotta suuret porojen aiheuttamat aineelliset vahingot voidaan estää. Hätätilanteessa soitetaan tietenkin hätäkeskukseen.

Porovahti-puhelimeen vastaa Paloma-hankkeen tutkija. Viestin välittämisen lisäksi puhelin ja sen rinnalla nettilomake keräävät tietoa maanviljelijöiden, asukkaiden ja mökkiläisten porokohtaamisista Kuusamossa samoin kuin ongelmatilanteiden ratkaisuista.

"Porovahti-puhelin ei siirrä tai muuta paliskunnan vastuuta huolehtia siitä, etteivät porot aiheuta vahinkoa maa- ja metsätaloudelle ja vakinaisten asuntojen pihoille. Se ei myöskään muuta maanomistajien ja -haltijoiden vastuuta ilmoittaa porojen aiheuttamista tai poroille aiheutuneista vahingoista viipymättä paliskuntaan. Porovahti-puhelin auttaa välittämään viestiä esimerkiksi silloin, kun ei tiedetä kenelle poroista tulisi ilmoittaa", Lapin yliopiston tutkija Sirpa Rasmus muistuttaa.

Paloma on Lapin ely-keskuksen rahoittama hanke, jossa selvitetään Kuusamon alueella poronhoidon, maatalouden, asutuksen ja lomarakentamisen välisten ristiriitojen syitä ja vaikutuksia. Lisäksi tuotetaan kokeiluja ongelmatilanteiden hallintaan ja ennaltaehkäisyyn. Hanke käynnistyi loppuvuodesta 2018 ja se jatkuu ainakin vuoden 2019 loppuun. Hankkeen toteuttavat Luonnonvarakeskus, Lapin yliopisto ja Suomen ympäristökeskus.

Lue lisää

Porovahti tuotti hyviä tuloksia Kuusamossa – väärässä paikassa olevista poroista sai ilmoittaa palveluun

Poroihin liittyvät riidat ratkotaan tulevaisuudessa tuomioistuimissa ja poronhoitoalueelle perustetaan puolueeton vahinkolautakunta

Kuusamon Porovahti-puhelin soi päivittäin: "Soittajien mieliala vaihdellut ilahtuneesta ärtyneeseen"

Metsäkeskuksen innovaatiokisa: Miten ajaa sujuvasti poroaitojen porttien läpi – parhaasta ideasta 6 000 euron palkinto