Ympäristö

Pohjaveden pinnat uhkaavat laskea, jos viime kesän kuivuus toistuu

Lumien sulamisvedet eivät kyenneet täydentämään pohjavesivarantoja riittävästi.
Timo Aalto
Ennustetut sateet eivät pysty enää täydentämään pohjavesivarantoja, koska maankosteuden vaje on suuri ja kasvien haihdunta lisää vedenkulutusta.

Pohjavedet voivat käydä vähiin maan lounais- ja keskiosissa, jos sää jatkuu ennusteiden mukaisesti vähäsateisena, ennakoi Tulvakeskus.

Viime vuonna helteinen ja vähäsateinen kesä vähensi pohjavesiä. Kuluvan kevään kasvukauden käynnistyessä pohjavesi oli jo vähissä maan etelä- ja keskiosissa.

Alkavan kesän sateisuus vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka alas pohjaveden pinnat lopulta laskevat.

Tulvakeskuksen mukaan ennustetut sateet eivät pysty enää täydentämään pohjavesivarantoja, koska maankosteuden vaje on suuri ja kasvien haihdunta lisää vedenkulutusta.

Pienissä pohjavesiesiintymissä pinnat ovat vielä lähellä keskiarvoja.

Keskisuurissa ja suurissa pohjavesimuodostumissa pinnat ovat joillakin alueilla kahden kuivan vuoden jälkeen paljon keskiarvojen alapuolella.

"Kaksi peräkkäistä kuivaa vuotta näkyvät jo suurempienkin pohjavesimuodostumien alentuneina pohjavedenpintoina", toteaa hydrogeologi Mirjam Orvomaa Suomen ympäristökeskuksesta (Syke).

"Lumien sulamisvedet eivät kyenneet riittävästi täydentämään pohjavesivarantoja koko maassa. Pienissä pohjavesiesiintymissä tilanne oli keväällä parantunut, mutta nykyinen maankosteuden vajaus yhdessä mahdollisten sateettomien jaksojen kanssa alentaa pohjavedenpintoja."

Tulvakeskus kehottaa kaivonomistajia, osuuskuntia ja vesihuoltolaitoksia tarkkailemaan kaivojen vesitilannetta ja vedenlaatua, joka voi huonontua kuivuuden takia.

Vesipula näkyy ensimmäisenä rengaskaivoissa ja pienissä vesiosuuskunnissa. Ne saavat vetensä pienistä pohjavesiesiintymistä, joiden pinnan vaihtelu on nopeampaa kuin suuremmissa muodostumissa.

Tulvakeskus kehottaakin varautumaan ennalta vesihuollon järjestämiseen, jos vesi loppuu kaivosta.

"Kuivuus voi vaikuttaa myös kaivoveden laatuun. Kaivo muodostaa tavallaan ympäristöstään vettä imevän suppilon. Kuivuuskaudella kaivoon voi virrata pohjavettä alueelta, jonka maaperässä ja pohjavedessä on haitta-aineita", johtava hydrogeologi Ritva Britschgi Sykestä kehottaa.

Hän kannustaa testauttamaan juomaveden laadun säännöllisesti myös hyvässä vesitilanteessa.

Pohjaveden korkeutta voi seurata verkossa. Tietoja päivitetään kaksi kertaa kuukaudessa, koska pohjaveden pinnankorkeuden muutokset ovat yleensä hitaita.

Lue lisää