Ympäristö

Ympäristöjärjestöt iloitsevat luonnonsuojelun lisärahasta mutta kirittävät turpeen polton lopettamista

Ilmastonmuutoksen hillintään kaivataan hallitukselta konkretiaa.
Kari Salonen
Hallitus aikoo edistää metsien, soiden ja vesien suojelua 100 miljoonan euron vuosittaisella lisärahoituksella ja lakihankkeilla.

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL arvioi, että uusi hallitusohjelma on luonnon kannalta vuosituhannen paras. Metsien, soiden ja vesien suojelu edistyvät merkittävästi 100 miljoonan euron vuosittaisen lisärahoituksen ja lakihankkeiden ansiosta.

Toki joissakin asioissa jää vielä petrattavaakin.

“Parasta on luonnonsuojelun rahojen korotus ja pahinta soiden turpeen polton jatkuminen kivihiiltä pidempään”, tiivistää Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä.

Hän arvioi, että ohjelman tavoitteet mahdollistavat ilmastonmuutoksen hillitsemisen, mutta keinot edellyttävät konkretisointia.

Puutteeksi Hölttä katsoo ympäristölle haitallisten tukien jatkumisen. Lisäksi alueellisen ympäristöhallinnon kehittäminen jää vielä auki. Luonnonsuojeluliiton mielestä parasta olisi yhdistää ely-keskuksen ja aluehallintoviraston ympäristötehtävät yhteen keskusvirastoon.

Luonnonsuojeluliiton mielestä turpeesta ja muista fossiilisista polttoaineista luopumisen vauhtia tulee kiristää ja hiilinieluja vahvistaa muun muassa ennallistamalla yhä enemmän soita.

"Hyvää on, että kansallispuistojen verkostoa laajennetaan ja luonnonsuojelualueiden vapautus kiinteistöverosta varmistetaan."

Vesilaki päivitetään sisältämään kalanhoitovelvoitteet niihinkin patoihin, joiden luvissa niitä ei nyt ole. Kaivoslainsäädäntö uudistetaan ja kaivosten ympäristönsuojelua parannetaan. Luonnon monimuotoisuuden asemaa vahvistetaan myös kaavoituksessa.

Metsien raivaamista rakentamiseen pyritään hillitsemään esimerkiksi ottamalla käyttöön maankäyttömuutosmaksu. Sen sijaan turvepeltojen raivausta ei Höltän mukaan valitettavasti rajoiteta.

Luonnonsuojeluliitto huomauttaa, että metsätalouden kestävyydessä jää ratkaistavaksi paljon hallituskauden aikana. Tällöin punnitaan puolueiden sitoutuminen hallitusohjelmassakin tavoitteeksi otettuun monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseen.

Ympäristöjärjestöistä myös WWF tiedotti olevansa hallitusohjelmaan tyytyväinen.

”Se, että hallitus lupaa Suomen saavuttavan YK:n biodiversiteettisopimuksen tavoitteet, joihin sisältyy luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttäminen, on mahtava ylätavoite”, pääsihteeri Rohweder iloitsee.

"Lisäksi erittäin tärkeitä ovat maininnat soidensuojelun täydennysohjelman jatkamisesta, metsänhoitomenetelmien monipuolistamisesta jatkuvan kasvatuksen suuntaan sekä hiilinielun ja luonnon monimuotoisuuteen huomioon ottamisesta nykyistä vahvemmin Metsähallituksen tulostavoitteessa."

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Hallitusohjelman voittajana selviää tupakoimaton, pienituloinen eläkeläinen

Työllisyyteen panostaminen on tulevaisuuspolitiikkaa

Tekemättä ei voi jättää