Ympäristö

Luonnonsuojeluliitto: "Uusia vesivoimaloita ei tule tehdä, kun vanhoja jo puretaan"

Luonnonsuojelijat kehuvat hallitusohjelmaa virtavesien hoidosta, mutta hoputtavat käytännön toimia.
Markku Vuorikari
Luonnonsuojeluliitto vaatii, että vesiluvat kalanhoitovelvoitteineen ulotetaan niillekin padoille, joilla ei ole ollenkaan lupaa. Lisäksi vanhoja lupia pitäisi päivittää. Kuvassa Strömsbergin Virtaalan voimalan pato Porvoonjoessa.

Suomen luonnonsuojeluliitto (SLL) on tyytyväinen kaloja ja virtavesiä koskeviin hallitusohjelman lupauksiin. Myös edelliset hallitukset saavat kiitosta työstään kestävän kalastuksen ja virtavesien puolesta.

Liitto hoputtaa kuitenkin ryhtymään tuumasta toimeen. "Nyt hallituksen pitää lunastaa lupaukset. Näiden tehtävien toimeenpanossa tulee käyttää myös EU-rahoja, kuten rakennerahastoja sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa”, sanoo SLL:n erityisasiantuntija Tapani Veistola.

Hallitusohjelman mukaan vesilaki on päivitettävä niin, että se ulottaa kalatalousvelvoitteet niin sanottuihin nollavelvoitelaitoksiin.

Luonnonsuojeluliitto vaatii, että vesiluvat kalanhoitovelvoitteineen ulotetaan niillekin padoille, joilla ei ole ollenkaan lupaa. Tällainen pato on esimerkiksi Helsingin Vanhankaupunginkoski.

"Vanhoja vesilupia on myös päivitettävä EU:n vesipuitedirektiivin takia, kuten Ruotsissa hiljattain päätettiin tehdä."

Hallitusohjelmassa luvataan käynnistää kansallinen ohjelma vaelluskalakantojen elvyttämiseksi, jatkaa luontaisen kierron palauttamista rakennettuihin vesistöihin kansallisen kalatiestrategian pohjalta sekä purkaa vaellusesteitä ja kunnostaa kalojen lisääntymisalueita.

"Uusia vesivoimalaitoksia ei tule tehdä, kun vanhoja jo puretaan. Valtion täytyy käyttää omistajaohjausta esimerkiksi Kemijoki Oy:ssä, jotta Sierilän voimalaa ei rakenneta", Veistola korostaa.

SLL katsoo, että tehokkainta olisi koota kala- ja vesiasioiden hallinto yhteen keskusvirastoon.

”Tällainen virasto olisi Sipilän hallituksen aikana suunniteltu valtion lupa- ja valvontavirasto. Vähiä virkamiehiä ei ainakaan pitäisi hajottaa maakuntiin."

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Hallitusohjelman voittajana selviää tupakoimaton, pienituloinen eläkeläinen

Työllisyyteen panostaminen on tulevaisuuspolitiikkaa

Tekemättä ei voi jättää