Lämpö toi levät järviin – tarkista, onko mökkirannallasi jo havaittu levää - Ympäristö - Maaseudun Tulevaisuus
Ympäristö

Lämpö toi levät järviin – tarkista, onko mökkirannallasi jo havaittu levää

Asiantuntija: Lämpimän sään jatkuessa sinilevien pintaesiintymät voivat runsastua lähipäivinä järvillä.
Juho Leskinen
Sinilevää Kisakallion Urheiluopiston rannalla Lohjalla kesällä 2018.

Lämmin kesäkuu on aikaistanut sinilevien esiintymistä järvillä, tiedottaa Suomen ympäristökeskus (Syke).

Sinilevää kuitenkin esiintyy vain hieman keskimääräistä enemmän. Merialueilla sinilevätilanne on edelleen rauhallinen, eikä laajoja levälauttoja ole esiintynyt.

Maan keski- ja pohjoisosissa saattaa edelleen esiintyä männyn siitepölyä, joka veden pinnalla näyttää erehdyttävästi sinilevältä.

Järvillä sinilevän esiintyminen on lisääntynyt viime viikosta, ja sisävesillä sinilevää on havaittu 30 valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikalla.

Esimerkiksi Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ely-keskuksen) alueella saatiin juhannusviikolla kesän ensimmäiset sinilevähavainnot.

Juhannusviikolla viikoittaisen leväseurannan paikoista Lapinlahden Onkivedellä havaittiin hieman sinilevää. Lisäksi kansalaiset ovat tallentaneet Järviwikiin joitakin levähavaintoja.

Yleisöilmoitusten perusteella sinilevää oli kuluneen viikon aikana havaittu Kaakkois-Suomen ely-keskuksen alueella kymmenestä kohteesta, joista pintakertymiä tai muutoin runsaita sinileväesiintymiä oli seitsemällä.

Hämeen ely-keskuksen alueella vain Päijänteen Majutveden havaintopaikalla on havaittu viikoittain vähäinen määrä sinilevää.

"Havainnot kuvaavat kyseisen rannan senhetkistä tilannetta. Levätilanne voi muuttua nopeasti tuuliolosuhteiden mukaan", Hämeen ely-keskus muistuttaa.

Varsinais-Suomen ely-keskuksen vakiohavaintopaikoilla on tehty vähäisiä sinilevähavaintoja Korppoon Korpoströmissä, Paraisilla Nauvon Seilissä sekä Rauman edustalla Otanlahdella.

Pirkanmaan ely-keskuksen alueella levää on havaittu lukuisissa järvissä.

Suomen ympäristökeskuksen mukaan kansalaisilta on saatu Järvi-meriwikiin sinilevätilanteesta yli 60 lisähavaintoa, joista puolessa on havaittu sinilevää. Kesäkuun hyvin lämmin ajanjakso on aikaistanut sinilevän esiintymistä järvillä.

"Tällä hetkellä sinilevää esiintyy järvillä ajankohtaan nähden vain vähän keskimääräistä enemmän. Lämpimän sään jatkuessa sinilevien pintaesiintymät voivat runsastua lähipäivinä järvillä", sanoo ryhmäpäällikkö Marko Järvinen Suomen ympäristökeskuksesta.

Järvissä pintavesien lämpötilat ovat poikkeuksellisen lämpimän jakson seurauksena ajankohdan pitkäaikaista keskiarvoa 1–3 astetta lämpimämpiä.

Etelä- ja Keski-Suomessa pintalämpötilat ovat monissa järvissä 18–20 astetta. Lapissa pintaveden lämpötilat ovat pääosin alle 17 astetta.

Suomen rannikolla on paikoin havaittu hieman sinilevää kuluvalla viikolla. Etelärannikolla on myös ollut yksittäisiä paikallisia runsaita sinileväesiintymiä.

Suomen avomerialueilla on havaittu yksittäisiä sinileväkukintoja, mutta laajoja lauttoja ei sen sijaan ole esiintynyt.

"Tilanne on edelleen alkukesälle tavanomainen, runsaimmin sinileviä esiintyy Itämerellä yleensä vasta juhannuksen jälkeen, heinä- ja elokuussa", toteaa tutkija Heidi Hällfors Suomen ympäristökeskuksesta.

Merivesi on jonkin verran lämmennyt viime viikosta. Avomerialueilla lämpötila vaihtelee alle kymmenestä asteesta reiluun viiteentoista asteeseen, ja lämpimintä on Saaristomerellä ja Suomenlahdella. Rannikon tuntumassa vesi voi olla jopa 20-asteista.

Vähäinen määrä sinilevää näyttää vedessä vihreiltä tai kellertäviltä hiukkasilta, muistuttaa Suomen ympäristökeskus.

Rannalle voi ajautua kapeita leväraitoja. Erittäin runsaana esiintyessään sinilevä voi muodostaa maalia tai hernekeittoa muistuttavan leväpuuron, joka rantavesiin ja rannalle ajautuessaan voi muuttua räikeän turkoosiksi.

Jos levämassa hajoaa tikulla kokeiltaessa hippusina veteen, kyseessä voi olla sinilevä. Jos levä jää roikkumaan keppiin, kyseessä on jokin muu kuin sinilevä. Vesilasissa sinilevät nousevat pintaan vihertävinä hippusina noin tunnin kuluessa.

Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämässä Järvi-meriwikissä kuka tahansa voi perustaa oman havaintopaikan ja tallentaa sille levähavaintoja järviltä ja rannikkoalueilta. Myös yksittäisiä havaintoja voi lähettää eri vesistöillä liikkuessaan.

Havainnot voi toimittaa älypuhelimissakin toimivan Havaintolähetti-sovelluksen avulla. Ilmoitetut havainnot näkyvät valtakunnallisella levätilannekartalla ja tukevat valtakunnallista levätilanteen arviointia. Myös havainnot siitä, että sinilevää ei ole, ovat tärkeitä.

Uimarantojen sinilevätilannetta seuraavat kunnat ja kaupungit, joten runsaasta sinileväesiintymästä uimarannalla kannattaa ilmoittaa kyseisen kunnan terveydensuojeluviranomaisille.

Lue lisää

Saadaanko Itämeren levästä raaka-aine siivousaineisiin? Yrityksen taustalla kaksi suomalaisyritystä

Fosforin määrä kaksinkertaistui Selkämerellä kymmenessä vuodessa – Suomenlahden happitilanne parantui

Sinilevä voi yllättää uimarin myös syksyllä

Happikadosta kärsivät alueet laajenivat Suomenlahdella – ravinteita kulkeutuu tänne Itämeren pääaltaalta