Ympäristö

Väitös: Ilmastonmuutos kiihdyttää hiilen vapautumista järvistä

Ilmastonmuutoksen myötä hiilen kierto järvien ja ilmakehän välillä nopeutuu ja kasvaa.
Kari Salonen
Suomessa on runsaasti pieniä, matalia järviä. Ilmastonmuutos lisää hiilidioksidin vapautumista järvistä ilmakehään.

Merkittävinä hiilidioksidin varastoina toimivat pohjoisen havumetsävyöhykkeen järvet vapauttavat yhä enemmän hiilidioksidia, kun ilmastonmuutos etenee. Näin arvioi filosofian maisteri Petri Kiuru, joka väitteli aiheesta Jyväskylän yliopistossa viime keskiviikkona.

Kiurun arvio perustuu vertikaaliseen järvimalliin, jota hän kehitti tutkimustaan varten työskennellessään ulkopuolisena tutkijana Suomen ympäristökeskuksen Syken vesikeskuksessa Jyväskylässä. Kehittämällään mallilla Kiuru selvitti erityisesti hiilidioksidin vaihtoa järviveden ja ilmakehän välillä.

Pohjoisen havumetsävyöhykkeen – johon myös Suomi kuuluu – järvillä on merkittävä rooli hiilen kiertokulussa.

Alueella on paljon pieniä ja matalia järviä, joihin päätyy valuma-alueelta orgaanista ainesta. Kun vesistön mikrobit hajottavat orgaanista ainesta, siihen sitoutunut hiili vapautuu ja syntyy hiilidioksidia.

Monissa järvissä hiilidioksidia syntyy hajotustoiminnassa enemmän kuin veteen voi liueta. Tällöin osa hiilidioksidista vapautuu ilmakehään.

Ilmastonmuutoksen myötä ilman lämpötila nousee, mikä lämmittää järviä. Ilmastonmuutoksen arvioidaan tuovan myös enemmän sadantaa, mikä puolestaan saattaa lisätä järviin kulkeutuvaa orgaanista ainesta.

Kiurun kehittämän mallin perusteella tämä kasvattaa myös järvien hiilidioksidipitoisuutta ja lisää järvistä ilmakehään vapautuvaa hiilidioksidia.

Tämä tulee ottaa huomioon Kiurun mukaan arvioitaessa muutoksia, joita ilmastonmuutos aiheuttaa globaalissa hiilen kiertokulussa.

Kiuru totesi tutkimuksessaan hiilidioksidin kiertävän ilmakehän ja järviveden välillä nopeammin ja voimakkaammin kuin aiemmin on arvioitu. Tämän myötä järvissä syntyvän hiilidioksidin ja ulkoisen hiilikuormituksen määrää tulisi arvioida ja selvittää tarkemmin.

Kiurun tutkimustaan varten kehittämää vertikaalista järvimallia voidaan hänen mukaansa hyödyntää jatkossa järviekosysteemien tutkimuksessa.

Sitä voidaan soveltaa erilaisten järvien nykyhetken ja tulevaisuuden hiilenkierron kuvaamiseen varsinkin yhdistettynä sellaisiin malleihin, jotka simuloivat järven valuma-alueen hydrologisia ja biokemiallisia prosesseja ja järven valuma-aluekuormitusta.

Kiurun väitöskirjatyötä ovat rahoittaneet Koneen Säätiö ja Maa- ja vesitekniikan tuki ry.

Lue lisää

Kysely: Suomalaiset valmiita muuttamaan kulutustottumuksiaan ilmaston hyväksi – eniten valmiutta nuorissa ja maaseudulla asuvissa

Kevät koittaa yhä aiemmin – kasvukausi pidentynyt Pohjoismaissa keskimäärin 23 päivää 70 vuoden aikana

"Isoja asioita menee eteenpäin": Emma Kari pääsee ympäristöministeriksi puolen vuoden superkauteen – poliittinen tavoite on kristallinkirkas

Reilu siirtymä, mutta miten ja minne?