Väitös: Ilmastonmuutos kiihdyttää hiilen vapautumista järvistä - Ympäristö - Maaseudun Tulevaisuus
Ympäristö

Väitös: Ilmastonmuutos kiihdyttää hiilen vapautumista järvistä

Ilmastonmuutoksen myötä hiilen kierto järvien ja ilmakehän välillä nopeutuu ja kasvaa.
Kari Salonen
Suomessa on runsaasti pieniä, matalia järviä. Ilmastonmuutos lisää hiilidioksidin vapautumista järvistä ilmakehään.

Merkittävinä hiilidioksidin varastoina toimivat pohjoisen havumetsävyöhykkeen järvet vapauttavat yhä enemmän hiilidioksidia, kun ilmastonmuutos etenee. Näin arvioi filosofian maisteri Petri Kiuru, joka väitteli aiheesta Jyväskylän yliopistossa viime keskiviikkona.

Kiurun arvio perustuu vertikaaliseen järvimalliin, jota hän kehitti tutkimustaan varten työskennellessään ulkopuolisena tutkijana Suomen ympäristökeskuksen Syken vesikeskuksessa Jyväskylässä. Kehittämällään mallilla Kiuru selvitti erityisesti hiilidioksidin vaihtoa järviveden ja ilmakehän välillä.

Pohjoisen havumetsävyöhykkeen – johon myös Suomi kuuluu – järvillä on merkittävä rooli hiilen kiertokulussa.

Alueella on paljon pieniä ja matalia järviä, joihin päätyy valuma-alueelta orgaanista ainesta. Kun vesistön mikrobit hajottavat orgaanista ainesta, siihen sitoutunut hiili vapautuu ja syntyy hiilidioksidia.

Monissa järvissä hiilidioksidia syntyy hajotustoiminnassa enemmän kuin veteen voi liueta. Tällöin osa hiilidioksidista vapautuu ilmakehään.

Ilmastonmuutoksen myötä ilman lämpötila nousee, mikä lämmittää järviä. Ilmastonmuutoksen arvioidaan tuovan myös enemmän sadantaa, mikä puolestaan saattaa lisätä järviin kulkeutuvaa orgaanista ainesta.

Kiurun kehittämän mallin perusteella tämä kasvattaa myös järvien hiilidioksidipitoisuutta ja lisää järvistä ilmakehään vapautuvaa hiilidioksidia.

Tämä tulee ottaa huomioon Kiurun mukaan arvioitaessa muutoksia, joita ilmastonmuutos aiheuttaa globaalissa hiilen kiertokulussa.

Kiuru totesi tutkimuksessaan hiilidioksidin kiertävän ilmakehän ja järviveden välillä nopeammin ja voimakkaammin kuin aiemmin on arvioitu. Tämän myötä järvissä syntyvän hiilidioksidin ja ulkoisen hiilikuormituksen määrää tulisi arvioida ja selvittää tarkemmin.

Kiurun tutkimustaan varten kehittämää vertikaalista järvimallia voidaan hänen mukaansa hyödyntää jatkossa järviekosysteemien tutkimuksessa.

Sitä voidaan soveltaa erilaisten järvien nykyhetken ja tulevaisuuden hiilenkierron kuvaamiseen varsinkin yhdistettynä sellaisiin malleihin, jotka simuloivat järven valuma-alueen hydrologisia ja biokemiallisia prosesseja ja järven valuma-aluekuormitusta.

Kiurun väitöskirjatyötä ovat rahoittaneet Koneen Säätiö ja Maa- ja vesitekniikan tuki ry.

Lue lisää

WWF arvostelee hallituksen lisätalousarviota luonnon sivuuttamisesta – Pitää suojeluun suunnattuja rahoja riittämättöminä

Koronarajoitukset vähensivät selvästi hiilidioksidipäästöjä – lasku kuitenkin todennäköisesti väliaikaista

Professorikopla tunnusti syntinsä

Lauhtuvat talvet vaativat metsänomistajalta yhä enemmän tarkkuutta korjuuvaurioiden ehkäisemiseksi