Ympäristö

Kalankasvatuksen ravinnepäästöissä huomattava pudotus

Luonnonvarakeskuksen mukaan suurimpia syötä päästöjen vähenemiseen ovat aiempaa paremmat kasvatustekniikat ja rehun koostumus.
Pasi Leino
Ravinnekuormituksen vähentymisestä ja kasvatustehon parantumisesta on etua sekä elinkeinolle että ympäristölle.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan kalankasvatuksen ravinnepäästöt ovat viime vuosikymmeninä vähentyneet yli 65 prosenttia.

Kalankasvattamoista vapautuvan fosforin määrä on Luken mukaan vähentynyt 1990-luvun alun huippulukemista 74 prosenttia. Typen kohdalla päästöt ovat vähentyneet 66 prosenttia.

Kirjolohenkasvattamoissa fosforin päästöt ovat pudonneet 76 prosenttia ja typen 70 prosenttia.

Typpi ja fosfori ovat leville ja vesikasveille tärkeitä ravinteita. Niiden lisääntynyt määrä aiheuttaa vesistön rehevöitymistä.

Luken mukaan kalankasvatuksen ravinnekuormitusta ovat pienentäneet rehun koostumuksen ja ruokintatekniikoiden kehittyminen sekä kalojen jalostuksen kautta parantuneet ominaisuudet.

Suomessa myydään vuosittain noin 47 miljoonaa kiloa lohta ja kirjolohta. Vain 11 miljoonaa kiloa eli alle neljäsosa siitä on Suomessa kasvatettua.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kirjolohi haastaa pian norjalaisen lohen — Heinolaan rakennetaan jättimäinen kiertovesilaitos

Nautakarjatilan nurmi on ekoteko – fosforipäästö alle puolet peltojen keskimääräisestä valumasta

Happikadosta kärsivät alueet laajenivat Suomenlahdella – ravinteita kulkeutuu tänne Itämeren pääaltaalta