Löydä ehdokkaasi: MT:n vaalikoneessa koko maan kuntavaaliehdokkaat
Ympäristö

Ilmastotutkijat haluavat turvepeltojen raivauksen kuriin – MTK: Rehuntuotantoon sopivien alueiden ottaminen pois tuotannosta heikentäisi ruokaturvaa

IPCC:n mukaan turvepeltojen raivausta ja käyttöä tulisi rajoittaa. Myös metsäkato on saatava kuriin ilmastosyistä.
Lari Lievonen
Turvepellot ovat suuri päästölähde, IPCC sanoo.

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n mukaan turvemaiden ja -metsien raivaamista muuhun maankäyttöön, kuten rakentamiseen tai bioenergian tuotantoon pitäisi välttää. Samalla jo kuivatettuja turvemaita pitäisi ennallistaa.

Myös kotieläintuotannon päästöjä tulisi vähentää ja kasvissyöntiä lisättävä ilmastosyistä, selviää torstaina julkaisusta ilmastoraportista.

MTK muistuttaa, että turvepelloilla on merkittävä rooli rehuntuotannossa. Siten rehuntuotantoon sopivien alueiden vetäminen pois ruuantuotannosta tai kotieläintuotannon rajoittaminen voisivat heikentää ruokaturvaa.

"Suomen osalta tilanne ei ole niin mustavalkoinen. Ilmastokestävät viljelykierrot tarvitsevat monipuolisen ruuantuotannon, jossa lihantuotanto on osa biomassojen ja maankäytön kestävää hyödyntämistä. Rehukasvien jalostaminen elintarvikkeiksi on osa ruokaturvaa", järjestö viestii.

IPCC julkaisi torstaina raportin, jonka tarkoituksena on osoittaa, mitä toimia maankäyttösektorilla voidaan tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Maankäytöllä on merkittävä rooli ilmastotoimissa, koska se on johtanut maaperän kulumiseen ja köyhtymiseen, monimuotoisuuden vähenemiseen ja lisännyt metsäkatoa.

Kansainvälisen tutkijayhteisön tulokset metsäkadosta linkittyvät myös Suomeen, jossa metsien raivauksesta noin puolet aiheutuu rakentamisesta ja kolmannes maataloudesta.

Metsäkadosta aiheutuvat päästöt ovat noin kuusi prosenttia Suomen kokonaispäästöistä. Siksi metsänraivauksen vaikutukset Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamiseen ovat suuret.

Maa- ja metsätalous sekä muu maankäyttö tuottavat lähes neljänneksen globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä.

Nopeasti lisääntynyt maankäyttö on kiihdyttänyt ilmaston lämpenemistä, aavikoitumista ja maaperän köyhtymistä viime vuosikymmeninä.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttääkin metsien ja maatalousmaan nykyistä kestävämpää käyttöä.

"Kohonneet lämpötilat, sademäärien muutokset sekä ääri-ilmiöiden yleistyminen vaikeuttavat ruoantuotantoa jo nyt. Ruoantuotantoon kohdistuvat riskit kasvavat sitä suuremmiksi, mitä enemmän ilmasto lämpenee", Luonnonvarakeskus siteeraa.

Myös MTK:n mielestä raportin viesti on tärkeä.

"Meidän on vähennettävä päästöjä ja huolehdittava maailman ruokaturvasta sekä maaperän kasvukunnosta, joita ilmastonmuutos uhkaa", tuottajajärjestö kertoo.

MTK:n painottaa, että Suomessa metsät kasvavat enemmän kuin niitä käytetään. Myös IPCC:n raportti tunnustaa, että kestävä metsänhoito on avainroolissa ilmaston lämpenemisen ehkäisemiseksi.

"Kestävä metsätalous ja metsänhoito Suomessa on ilmastopoliittisesti kestävin ratkaisu. Se lisää puuston kasvua ja hiilen sidontaa sekä pienentää vakavien metsäpalojen riskiä. Valmistettaessa puusta rakennusten osia, puussa oleva hiili varastoituu rakenteisiin pitkäaikaisiksi hiilivarastoiksi", MTK sanoo.

Lue myös:

WWF: Ruuantuotantoon käytetään 69 prosenttia makeasta vedestä ja se aiheuttaa 70 prosenttia luonnon monimuotoisuuden romahtamisesta – maatalouden on mullistuttava

Ilmastoraportti: Maa- ja metsätalouden on muututtava ilmastonmuutoksen torjumiseksi – turvemaiden käyttöä hillittävä ja kasvissyöntiä lisättävä

Otsikkoa tarkennettu 8.8. klo 15:00. MTK suhtautuu kriittisesti turvemaiden raivaukseen. Olemassaolevien raivioiden poistaminen tuotannosta heikentäisi tuottajajärjestön mukaan ruokaturvaa.

Lue lisää

Ilmastopaneeli IPCC tunnustaa kestävän metsänkäytön osana päästövähennyksiä – "Lisää kasvua ja hiilen sidontaa"

Viljelijällä on monia syitä toimia turvemaiden kanssa juuri niin kuin he nyt toimivat

PTT ehdottaa raivauskieltoa turvemaiden päästöjen hillitsemiseksi

Karjatilojen kasvava lannanlevitystarve johtaa metsänhävitykseen – keskusta esittää turvepeltoheittojen metsitystä hieskoivulle