Ympäristö

Suomen perhoslajisto muuttuu ennätysvauhdilla – ilmaston lämpenemisestä kärsivien lajien määrä kasvanut yli 10-kertaiseksi vajaassa vuosikymmenessä

Perinneympäristöt ja muut ihmisen muuttamat elinympäristöt ovat ensisijainen elinympäristö puolelle kaikista uhanalaisista perhosista.
Mikko Kuussaari/SYKE
Ahvenanmaan ja Lounais-Suomen runsaskukkaisilla niityillä elävä pikkuapollo on luokiteltu vaarantuneeksi.

Suomen ympäristökeskus (SYKE) varoittaa, että maamme perhoslajisto muuttuu ennätysvauhtia. Merkittävimmät syyt muutoksen taustalla ovat ilmaston lämpeneminen sekä perhosten elinympäristöjen heikentyminen.

Tänä keväänä valmistuneessa uhanalaisarvioinnissa Suomessa tavatuista 2 600 perhoslajista 2 362 lajin katsottiin lisääntyvän Suomessa vakiintuneesti. Vakiintuneista lajeista 421 eli 17,8 prosenttia arvioitiin uhanalaisiksi.

Uhanalaisimpia perhosiamme ovat moniin pikkuperhosheimoihin kuuluvat lajit sekä päiväperhoset.

SYKE:stä kerrotaan, että joka viidennen perhoslajin kannoissa on tapahtunut suuria muutoksia viimeisimmän kymmenen vuoden aikana. Kaikkiaan 352 perhoslajin luokitus muuttui tämän vuoden uhanalaisuusarvioinnissa. 200 lajin tilanne heikkeni arvioinnissa. Sen sijaan 152 lajin tilanne parani.

Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa perhoskantoihin monin tavoin. Eteläinen, selvästi pohjoista lajirikkaampi perhoslajisto on hyötynyt ilmaston lämpenemisestä. Lämpenemisestä ovat hyötyneet erityisesti jalopuulehdoissa ja perinneympäristöissä ja muissa ihmisen muuttamissa elinympäristöissä elävät lajit. Sen sijaan pohjoinen perhoslajisto on kärsinyt ilmaston lämpenemisestä. Monien boreaalisen havumetsän ja soiden perhosten esiintymisalue on siirtynyt useita satoja kilometrejä pohjoiseen. Erityisesti uhattuna on tunturilajisto, sillä niillä ei ole mahdollisuutta siirtyä pohjoisemmaksi.

Yhteensä noin sadan lajin arvellaan kärsivän ilmaston lämpenemisestä, ja yli puolella niistä toisena taantumisen syynä on elinympäristöjen heikentyminen. Edelliseen, vuonna 2010 tehtyyn uhanalaisuusarviointiin verrattuna ilmaston lämpenemisestä kärsivien perhoslajien määrä on kasvanut yli 10-kertaiseksi.

Elinympäristöjen heikkeneminen on silti edelleen suurin perhoslajien taantumista aiheuttava tekijä. Se on merkittävin syy yli 150 perhoslajin taantumiseen. Taantuvia perhoslajeja on erilaisissa perinneympäristöissä ja muissa ihmisen muuttamissa elinympäristöissä, mutta myös rannoilla, soilla ja metsissä.

Perinneympäristöt ja muut ihmisen muuttamat elinympäristöt ovat ensisijainen elinympäristö puolelle kaikista uhanalaisista perhosista. Toiseksi eniten uhanalaisia perhosia esiintyy metsissä. Metsien uhanalaiset perhoset keskittyvät lehtoihin, jossa kuusettuminen ja pienten aukeiden umpeutuminen ovat keskeisiä uhkia.

Lue lisää