Ympäristö

Rannikkovedet ja pienet järvet kärsivät yhä rehevöitymisestä

Uuden arvion mukaan Suomen suuret järvet voivat keskimäärin hyvin. Myös Suomenlahden tila on parantunut.
Vesa-Matti Väärä
Suomen järvien pinta-alasta 87 prosenttia ja jokivesistä 68 prosenttia on hyvässä tai erinomaisessa kunnossa.

Rehevöityminen vaivaa yhä Suomen vesistöjä. Rannikkovesistä suuri osa on ekologiselta tilaltaan vain tyydyttävässä kunnossa. Asiasta tiedottavat ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus Syke.

Arvio Suomen pintavesien ekologisesta tilasta osoittaa, että järviemme pinta-alasta 87 prosenttia ja jokivesistämme 68 prosenttia on hyvässä tai erinomaisessa kunnossa.

Erityisesti suuret järvet ja Pohjois-Lapin vesistöt voivat keskimäärin hyvin. Sen sijaan pienet järvet kärsivät rehevöitymisestä ja virtavedet liettymisestä. Keinotekoisten tai voimakkaasti muutettujen vesien tilaa ei ole arvioitu.

Toisin kuin pienten sisävesien, Suomenlahden tila on parantunut vesiensuojelutoimien ja Pietarin tehostuneen jätevedenpuhdistuksen ansiosta. Hyvässä tilassa olevat rannikkoalueet keskittyvät Pohjanlahdelle.

Pohjavesiriskit eivät ole lisääntyneet. Arvioiduista 3 800 pohjavesialueesta yhdeksän prosenttia on sellaisia, joiden hyvän tilan saavuttamisen ihmisten toiminta vaarantaa. Tiedot riskin ja tilan arvioimiseksi puuttuvat noin neljältä prosentilta pohjavesialueita.

Alustavassa arviossa on mukana 6 875 järvi-, joki- ja rannikkovesimuodostumaa. Ely-keskukset ja Syke selvittävät yksittäisten tilamuutosten syitä alkusyksyn aikana.

EU tavoittelee pintavesien hyvää tilaa vuoteen 2027 mennessä. Yhteenveto huonossa kunnossa olevista vesistöistä ja tarvittavista toimista tulee olemaan osa vesienhoitosuunnitelmia, joista valtioneuvosto päättää vuonna 2021.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Happikadosta kärsivät alueet laajenivat Suomenlahdella – ravinteita kulkeutuu tänne Itämeren pääaltaalta

Erityisesti lasten suosimia kalapuikkoja tehdään nyt myös kotimaisesta järvikalasta

Itämerellä menee edelleen heikosti – hapettomuus suurempaa kuin koskaan