Ympäristö

Yli 400 000 tynnyriä öljyä säästyy, koska Merikarvian uudelle Muovinaattorille kelpaa likainenkin muovi

Uuden linjaston avulla yhä suurempi osa suomalaisyritysten muovijätteestä saadaan kierrätettyä kotimaassa.
Lauri Rotko
Uusiomuovigranulaatti on samassa raemaisessa muodossa kuin uusi muoviraaka-aine, ja sopii samoihin tuotantolaitteisiin kuin neitseellinen muovi.

Lassila & Tikanojan muovinkierrätyslaitoksella Merikarvialla on vihitty käyttöön yksi Pohjois-Euroopan moderneimmista jätemuovinkäsittelylinjastoista.

Uuden linjaston, tuttavallisesti Muovinaattorin, myötä entistä haasteellisemmat, yritystoiminnassa syntyvät muovijätteet saadaan tehokkaasti palautettua kotimaisen muoviteollisuuden tarpeisiin.

”Muovin saaminen kiertoon on tärkeää Suomen kiristyvien kierrätys- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi. Kiertotalouden tavoitteena on vähentää riippuvuutta neitseellisistä raaka-aineista ja hyödyntää nykyistä tehokkaammin olemassa olevaa materiaalia. Muovin tehokkaammasta kierrätyksestä hyötyvät sekä ympäristö, ilmasto että kotimainen teollisuus”, sanoo Lassila & Tikanojan toimitusjohtaja Eero Hautaniemi.

Uuden linjaston avulla yhä suurempi osa suomalaisyritysten muovijätteestä saadaan kierrätettyä uusien tuotteiden raaka-aineeksi kotimaan rajojen sisällä.

"Näin arvokas materiaali ei tuhoudu polttamalla tai kulkeudu Aasiaan muiden murheeksi”, Hautaniemi toteaa.

Merikarvian laitos on ollut Suomen suurin yritysmuovien käsittelijä jo aiemmin, mutta nyt Muovinaattorin avulla laitoksen käsittelykapasiteetti tuplaantuu 20 000 muovitonniin vuodessa.

Laitoksen tuottamalla uusiomuovilla pystytään korvaamaan neitseellisen muovin valmistusta ja säästämään yli 400 000 tynnyriä öljyä vuodessa.

Kun uusien muovituotteiden valmistuksessa käytetään uusiomuovia neitseellisen raaka-aineen sijaan, ilmastopäästöjä jää syntymättä jopa 40 000 tonnia, mikä vastaa noin 4 000 suomalaisen vuosittaisia päästöjä. Lisäksi päästöt vähenevät, kun jätemuovi saadaan pois poltosta.

Teollisuudessa ja rakentamisessa syntyy valtava määrä esimerkiksi likaista kalvomuovia tai yrityspakkauksia, joiden kierrättäminen on ollut Euroopassa haasteellista sopivan käsittelyteknologian puuttuessa. Muovinaattorilla nämä vaikeasti kierrätettävät muovit saadaan palautettua teollisuuden raaka-aineeksi.

”Potentiaalia hankalammin kierrätettävien jätemuovien suhteen on vielä runsaasti. Ympäristötietoisuuden lisääntyessä kysyntä ekologiselle uusioraaka-aineelle kasvaa ja tavoitteenamme onkin jatkossa saada yhä suurempi osa muovista kiertoon”, kertoo Lassila & Tikanojan Ympäristöpalveluiden toimialajohtaja Petri Salermo.

Ainutlaatuisen Muovinaattorista tekee sen innovatiivinen pesuteknologia, joka mahdollistaa likaisten muovien käsittelyn ekologisesti ja vettä säästäen.

L&T:n Merikarvian laitoksella muoveja murskataan, pestään, sulatetaan ja granuloidaan noin 30 työntekijän voimin. Laitos valmistaa yli 100 erilaista, korkealaatuista uusiomuoviraetta eli granulaattia, joita hyödynnetään pääosin kotimaisessa muoviteollisuudessa.

Yhtiö näkee muovin mahdollisuutena kiertotalouden näkökulmasta.

Suomessa muovin kierrätyksen tilanne on parempi kuin monissa Euroopan maissa, mutta kirittävää riittää. Kiertoon päätyy 27 prosenttia muovipakkauksista, mutta tavoite vuodelle 2025 on 50 prosenttia. On arvioitu, että sekajätteessä on 15 prosenttia muovia eli Suomessa muovia palaa sekajätteen joukossa jopa 200 000 tonnia.

Lue lisää