Luonnonsuojeluliitto kiirehtii turpeen verotukea poistettavaksi ja lentokerosiinille haittaveroa – luonnonsuojelun lisäraha ilahduttaa - Ympäristö - Maaseudun Tulevaisuus
Ympäristö

Luonnonsuojeluliitto kiirehtii turpeen verotukea poistettavaksi ja lentokerosiinille haittaveroa – luonnonsuojelun lisäraha ilahduttaa

Hallitus haluaa kolminkertaistaa avustukset sähköautojen latausinfrastruktuuriin.
Jaana Kankaanpää
Suomen Luonnonsuojeluliitto kaipaa lentokerosiinille haittaveroa.

Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä hallituksen pitäisi puuttua turpeenpolton verotukeen heti eikä vasta energiaverotuksen kokonaisuudistuksessa. Järjestö vaatii luopumaan myös teollisuudelle maksettavasta päästökauppakompensaatiosta ja energiaintensiivisen teollisuuden energiaveronpalautuksesta. Lentokerosiinille puolestaan kaivataan haittaveroa.

“Ympäristölle haitallisten tukien kokonaissumma on noin 3,5 miljardia euroa vuodessa. Siihen nähden nyt päätetyt leikkaukset ovat hyvin vaatimattomia”, kommentoi luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä hallituksen budjettiesitystä.

Hallitus esittää budjettiriihessään luonnonsuojeluun sadan miljoonan euron lisärahoitusta vuodelle 2020. Ympäristöministeriön mukaan tärkein käynnistettävä hanke on kymmenvuotinen elinympäristöjen parantamisen toimintaohjelma. Sillä on määrä pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen Suomessa 2030 mennessä.

”Luonnon monimuotoisuuden kriisi on aivan yhtä akuutti kuin ilmastokriisi. Suojelemme arvokkaita suoalueita ja ennallistamme soita ja perinneympäristöjä, kuten niittyjä, ketoja, metsälaitumia ja hakamaita, mikä mahdollistaa rikkaan lajiston paluun. Lisäksi kunnostamme lintuvesiä ja -kosteikkoja, mikä on välttämätöntä uhanalaisten vesilintujemme, kuten punasotkan ja nokikanan, suojelulle”, kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen ministeriön tiedotteessa.

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman Metson rahoitusta lisätään suojelutavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2025 mennessä. Lisärahalla palkataan myös luonnonsuojelun parissa työskentelevää henkilöstöä ely-keskuksiin ja Suomen ympäristökeskukseen (Syke). Metsähallituksen luonnonsuojelutehtävien rahoituksella vauhditetaan korjausvelan ja retkeilyreittien hoitoa kansallispuistoissa.

Vesiensuojelun tehostamisohjelma jatkuu, kuten myös ravinteiden kierrätyksen Raki-hanke.

Energiatehokasta asumista edistetään varaamalla kerrostalojen energiaremontteihin sata miljoonaa euroa vuosille 2020–2022.

Määräaikaiseen kiertotalouden innovaatio- ja investointitukeen ehdotetaan yhteensä 48 miljoonaa euroa vuosina 2020–2021.

Avustukset sähköautojen latausinfrastruktuuriin yli kolminkertaistetaan 4 miljoonaan euroon vuodessa. Liikenne- ja viestintäministeriö kohdentaa ensi vuonna 21 miljoonaa euroa vähäpäästöiseen liikenteeseen ja kävelyn sekä pyöräilyn edistämiseen. Joukkoliikenteen tukeen ehdotetaan 20 miljoonan euron lisäystä.

Mikkosen mukaan hallituksen esitykset ovat nopeita toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. "Isommat, erityisesti verotukseen liittyvät ratkaisut, vaativat vielä lisäselvityksiä.”

Lue lisää

Kolmasosa yrityksistä masentui budjettiriihen päätöksistä – konkurssien uhka on kuitenkin vähentynyt

Biotaloutta ei mainittu budjettiriihessä ollenkaan, MTK:n Marttila moittii: "Kunnianhimo puuttuu"

Luonnon tärveltyminen ja melu huolettavat tuulivoiman vastustajia Keski-Suomessa – "Mikä on se äänten kakofonia sitten, kun voimalat ovat pystyssä?"

Marin: "budjetti on elvyttävä" – lämmityksen veronkiristys koskee miljoonia suomalaisia