Ympäristö

Sotkamo Silverin hopeakaivoksen typpipäästöt ylittämässä ympäristöluvan rajan

Yhtiö sanoo ryhtyneensä toimiin asian korjaamiseksi.
Kimmo Rauatmaa
Kainuun ely-keskus on antanut yhtiölle kehotuksen saattaa toimintansa ympäristöluvan mukaiseksi.

Keväällä toimintansa aloittaneen Sotkamon hopeakaivoksen typpipäästöt ovat ylittämässä ympäristöluvassa asetetun rajan. Kaivosyhtiö Sotkamo Silver kertoi asiasta perjantaina.

Kaivokselta johdettavan veden aiheuttaman typpikuormituksen arvioidaan olevan tänä vuonna noin 8 000 kilogrammaa, kun luvan mukainen raja on 6  500 kilogrammaa.

Sotkamo Silver ennakoi ylittävänsä ympäristöluvassa asetetut rajat myös kaivoksen louhintamäärässä ja rikastushiekan rikkipitoisuudessa. Kainuun ely-keskus on antanut yhtiölle kehotuksen saattaa toimintansa ympäristöluvan mukaiseksi.

Sotkamo Silverin mukaan ylitykset liittyvät kaivoksen käynnistysvaiheeseen. Yhtiö sanoo ryhtyneensä toimiin asian korjaamiseksi.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Saastunut vesi syö talouskasvusta jopa kolmanneksen, paljastaa Maailmanpankki

Erilainen ravinnepäästö?

Valtaosa Helsingin jätevesien typestä valuu toista viikkoa Itämereen – syytä puhdistamon häiriöön ei tiedetä