Ympäristö

Tilastokeskus: Suomalaisten päästöt tippuivat 5 prosenttia vuonna 2017 – lasku suurinta energiahuollossa ja maaliikenteessä

Kotitalouksien kokonaispäästöt pienenivät pari prosenttia vuosina 2016–2017.
Päivi Karjalainen
Suomen bioperäiset hiilidioksidipäästöt kasvoivat 5 prosenttia edellisvuodesta.

Tilastokeskuksen mukaan suomalaisten tuottamat kasvihuonekaasupäästöt laskivat vuonna 2017 viidellä prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Kasvihuonekaasupäästöt olivat yhteensä 59 miljoonaa tonnia.

Lasku oli suurinta energiahuollossa ja maaliikenteessä, joissa molemmissa päästöt laskivat 10 prosenttia vuodesta 2016.

Liikenteessä suurimmat päästövähennykset poiki biopolttoaineiden osuuden kasvu. Energiahuollon vuosittaiset päästöt vaihtelevat sähkön tuonnin ja fossiilisen lauhdesähkön tuotannon mukaan.

Kotitalouksien kokonaispäästöt pienenivät kaikkiaan pari prosenttia.

Suomen bioperäiset hiilidioksidipäästöt kasvoivat 5 prosenttia edellisvuodesta noin 40 miljoonaan tonniin. Bioperäiset hiilidioksidipäästöt syntyvät biomassan polttamisesta.

Muiden kuin kasvihuonekaasupäästöjen määrät laskivat. Eniten vähenivät rikkidioksidipäästöt, lähes 11 prosenttia.

Lue lisää