LUE NÄKÖISLEHTI: Postin lakon vuoksi kaikki MT:n artikkelit ja näköislehti luettavissa vapaasti
Ympäristö

Osa nuorista suomalaisista aikuisista valmiita rajuihin toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi – jopa ammatin vaihto mahdollista

Valmius ammatin vaihtamiseen on suurin julkisilla ja yksityisillä palvelualoilla sekä naisten keskuudessa.
Kari Salonen
SAK:laisten ammattiliittojen 20–40-vuotiaista jäsenistä jopa 69 prosenttia suhtautuu myönteisesti uuden ammatin opiskelemiseen, jos se on tarpeen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

SAK:laisten ammattiliittojen jäsenet pitävät ilmastonmuutosta vakavana ongelmana. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi he ovat valmiita jopa vaihtamaan ammattia.

Tämä käy ilmi SAK:n jäsentutkimuksesta, joka suunnattiin jäsenliittojen 20–40-vuotiaille jäsenille.

SAK:laisten ammattiliittojen 20–40-vuotiaista jäsenistä jopa 69 prosenttia suhtautuu myönteisesti uuden ammatin opiskelemiseen, jos se on tarpeen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Valmius ammatin vaihtamiseen on suurin julkisilla ja yksityisillä palvelualoilla sekä naisten keskuudessa.

SAK:n kansainvälisten asioiden asiantuntija Pia Björkbacka pitää ammatinvaihtovalmiutta osoituksena siitä, että työntekijät ottavat ilmastonmuutoksen hillinnän vakavasti.

"Yksittäisille työntekijöille ei kuitenkaan voi sälyttää kaikkea vastuuta ilmastonmuutoksen ja sen torjunnan aiheuttamista vaikutuksista työtehtäviin. Työnantajien on oltava mukana luomassa polkua uuteen työhön. Heidän pitäisi muun muassa ennakoida ilmastotoimien vaikutuksia työnkuviin ja antaa työntekijöille mahdollisuuksia päivittää osaamistaan työsuhteen aikana", Björkbacka sanoo tiedotteessa.

Ilmastonmuutosta koskevissa väitteissä liittojen jäseniä mietityttää eniten se, mikä vaikutus ympäristötoimilla on työllisyyteen. Vain lievä enemmistö heistä kannattaa ilmastonmuutoksen hillitsemistä, jos se tarkoittaisi työpaikkojen vähenemistä joillakin aloilla. Vähiten kannatusta ajatus saa teollisuudessa ja kuljetusaloilla työskentelevien jäsenten keskuudessa.

SAK:n jäsenkyselyn toteuttanut Kantar TNS haastatteli puhelimitse 1 216 liittojen jäsentä tämän vuoden maalis- ja huhtikuussa. Haastattelut kiintiöitiin liittojen jäsenmäärän mukaan.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Soijaa kaukaa vai lihaa läheltä?

Taas uusia lukuja hiilinielusta?

Maatalousmuseo Sarka valitsi seuraavaksi teemaksi sään – näyttelyssä voi testata kuinka pärjäisi katovuosien viljelijänä