Ympäristö

Soiden kuivuminen vapauttaa hiilidioksidia – Euroopassa niihin on varastoitunut viisi kertaa enemmän hiiltä kuin metsiin

Suomalaistutkijoiden mielestä Suomessa ei ole vielä ymmärretty soiden mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen torjunnassa ja hiilen sidonnassa.
Heikki Willamo
Kansainvälinen tutkimusryhmä painottaa soiden suojelun, kunnostuksen ja luonnontilaan palauttamisen tärkeyttä.

Kansainvälisen tutkimusryhmän mukaan eri puolilla Eurooppaa sijaitsevat suot ovat kuivuneet viimeisten vuosisatojen aikana. Kuivumisen myötä turpeesta uhkaa vapautua sinne vuosituhansien aikana kertynyttä hiiltä, mikä kiihdyttää ilmastonmuutosta entisestään.

Euroopan soihin on varastoitunut viisi kertaa enemmän hiiltä kuin Euroopan metsiin.

"On äärimmäisen tärkeää, että hiili pysyy suokerrostumissa eikä vapaudu sieltä ilmaan kuivumisen, eroosion ja suopalojen seurauksena", painottaa selvityksen toinen suomalaiskirjoittaja, ympäristömuutoksen professori Atte Korhola Helsingin yliopiston tiedotteessa.

Eniten suovesien pinnat ovat laskeneet 1700-luvun puolivälissä, joskin alueelliset erot ovat suuria. Tutkimuskohteiksi pyrittiin valitsemaan mahdollisimman luonnontilaisia soita.

Soiden kosteusvaihteluja tutkittiin turvekerroksissa säilyvien yksisoluisten eliöiden, kuoriamebojen avulla.

Erityisen pahoin kärsineiksi osoittautuivat Iso-Britannian ja Irlannin suot, joita on ojitettu ja käytetty laidunmaina pitkään.

Tutkimusryhmä painottaa soiden suojelun, kunnostuksen ja luonnontilaan palauttamisen tärkeyttä.

Suomalaistutkijoiden mielestä Suomessa ei ole vielä ymmärretty soiden mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen torjunnassa ja hiilen sidonnassa.

"Hiilinielukeskusteluun liittyen olisi korkea aika alkaa puhua metsien lisäksi myös soista", tähdentävät Korhola ja selvityksessä mukana ollut dosentti Minna Väliranta Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnasta.

Lue lisää