Arvio: Edellinen hallitus epäonnistui maatalouden kannattavuuden parantamisessa ja biotalouden työpaikkojen lisäämisessä - Ympäristö - Maaseudun Tulevaisuus
Ympäristö

Arvio: Edellinen hallitus epäonnistui maatalouden kannattavuuden parantamisessa ja biotalouden työpaikkojen lisäämisessä

Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan norminpurkutavoite saavutettiin.
Kari Salonen
Biotalouteen oletettiin syntyvän enemmän työpaikkoja edellisellä hallituskaudella. Kuvassa puupellettejä.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) arvioi, että Juha Sipilän (kesk.) hallituksen biotalouden kärkihankkeen tavoitteista vain puolet saavutettiin.

Hallituskauden aikana tavoitteina oli purkaa alan säätelyä, lisätä uusiutuvan energian käyttöä ja alan työpaikkoja, parantaa elintarvikkeiden kauppatasetta ja maatalouden kannattavuutta.

”Norminpurkutavoite saavutettiin, ja energia- ja ilmastotavoitteet tullaan saavuttamaan. Työpaikkoja kuitenkin syntyi biotalous- ja cleantech-alalle vain vähän, ja elintarvikkeiden kauppatase ja maatalouden kannattavuus eivät parantuneet”, VTV:n johtava tuloksellisuustarkastaja Auri Pakarinen kertoo.

Hallitusohjelman tavoitteiden mukaan Suomi olisi vuonna 2025 bio- ja kiertotalouden sekä puhtaiden ratkaisujen edelläkävijä. Tätä varten hallitus kohdensi biotaloudelle ja puhtaille ratkaisuille yhteensä 323 miljoonaa euroa.

VTV:n arvion mukaan hankekokonaisuuden organisointi oli tehokasta ja tiedonvälitys ministeriöiden välillä sujuvaa. Suunnitellut ja rahoitetut toimenpiteet toteutettiin, mutta silti työpaikkoja syntyi liian vähän.

VTV:n mukaan jatkossa hallituksen painopistealueita ajavien ministerityöryhmien toimintaa pitäisi ohjeistaa paremmin. Valtioneuvoston kanslian tulisi laatia ohjeistus tarvittavista toimista, suunnitelmista, menettelytavoista ja muista asioista, joista tulee sopia kirjallisesti ministerityöryhmissä heti työn alkaessa. Tätä kautta ministerityöryhmä saisi yhteisesti hyväksytyn toimintakäsikirjan.

Lue lisää

Tarkastusvirasto: Suomen julkiset menot kasvamassa nopeammin kuin EU-säännöt sallivat

Valtiontalouden tarkastusvirasto Sipilän hallituksesta: Maatalouden kannattavuus ja elintarvikkeiden kauppatase eivät parantuneet

Normeja puretaan navettarakentamisessa

Berner painaa kaasua