Ympäristö

Täällä tehtiin suomalaisen kansalaistottelemattomuuden historiaa 40 vuotta sitten: Lappajärven monitoimikanava kiertää patokapinan tapahtumapaikan

Valmistuva kanava yhdistää Lappajärven ja Välijoen. Kanavan avulla pystytään ohittamaan Niskan säännöstelypato.
Timo Aalto
Kaivinkoneet kaapaisevat kauhallisen dumpperin kyytiin monta kertaa ennen kuin kanava on valmis.

”Kalettomanlahden vedenlaatu paranee, kalojen nousu Välijoesta Lappajärveen onnistuu ja mahdollisuudet veneilyyn sekä muuhun virkistyskäyttöön monipuolistuvat”, Lappajärven ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola luettelee.

Eikä siinä kaikki, Lappajärvelle rakennettavalla Välijoen monitoimikanavalla on muitakin hyviä puolia.

”Joen tuntumaan kaavoitetut tontit ovat entistä paremmalla paikalla, kunhan kanava ensi kesänä valmistuu”, Lappajärven rakennusmestari Asko Kuoppala sanoo.

Kanavan ansiosta veneilijät pääsevät kulkemaan Lappajärvestä Välijokeen ja päinvastoin. Aiemmin tämä ei ole ollut mahdollista, kulun on estänyt Välijoessa oleva Niskan pato. Kanavan avulla pato pystytään kiertämään.

Kanava tulee tienoolle, jossa tehtiin suomalaisen kansalaistottelemattomuuden historiaa neljä vuosikymmentä sitten.

Järvensä tilaan tyytymättömien lappajärveläisten mitta täyttyi vuonna 1979. Heidän mielestään Lappajärvestä juoksutettiin liikaa vettä, pinta laski laskemistaan.

Toukokuun toisena päivänä pitäjäläisiä saapui sankoin joukoin Niskan sillalle. Autojen ja traktoreiden kivilastit kipattiin sillalta jokeen veden juoksua patoamaan. Kansanpato oli syntynyt. Vesi järvessä alkoi nousta.

Tapahtumista alkoi poliisitutkinta. Keskusrikospoliisin tutkijat tulivat paikkakunnalle etsimään teosta vastuullisia. Kymmeniä ja kymmeniä henkilöitä kuulusteltiin. Sadat pitäjäläiset ilmoittivat halustaan tulla kuulusteltavaksi. Poliisi keskeytti tutkimukset.

Kirjailija Antti Tuuri kuvaa patokapinaa ja siihen johtaneita tapahtumia teoksessaan Kertomus järvestä.

Jukka Pasonen
Tie 68 kulkee Välijoen yli Niskan siltaa pitkin. Patokapina roihahti Niskan sillalla neljä vuosikymmentä sitten, toukokuussa 1979.

Palataan patokapinan keväästä syystalveen 2019. Keskellä kaamosta kanavaa rakennetaan täydellä tarmolla.

Kaivinkoneet jyrsivät uomalle pituutta ja leveyttä, kauhallinen kerrallaan lappajärveläistä maaperää mätkähtää dumpperin lavalle.

”Maamassoja siirretään 70 000 kiintokuutiometriä”, Kuoppala kertoo.

Muutamissa paikoissa peruskallio tulee vastaan. Räjäytyksiä tarvitaan, jotta veneilijät eivät ensi kesänä karauta kanavassa karille. "Ampumalla irrotetaan noin neljä tuhatta kiintokuutiota kiveä.”

Välijoen puoleisessa päässä on meneillään valun valmistelu. Osa laudoituksista on jo paikallaan. Juuri nyt raudoittajat ovat työssään.

Tekeillä on kanavan osa, jossa ovat rinnakkain sekä kalojen nousua auttava porrastus että veneliikenteelle tarkoitettu väylä.

”Tämän osuuden pituus on kolmisenkymmentä metriä, raudoitus on korkeimmillaan 2,3-metrinen”, kertoo betoniraudoittaja Jukka Tuomisto Kurikan Raudoituspalvelu Oy:stä.

Tässä betoniseinäisessä ja -pohjaisessa kanavan osassa pudotus on 65 senttiä. Kaikkialla muualla kanavan pohja on tasainen.

Välijoen puoleiseen päähän rakennetaan myös settipato.

”Se otetaan käyttöön, jos Lappajärven pinta uhkaa laskea liikaa”, rakennusmestari lupaa.

”20 hehtaaria, vähän yli”, kertoo työnjohtaja Leo Savela rakennusalueen koon. Savelan työpaikka on Hernesniemen Maanrakennus Oy, joka on työmaan pääurakoitsija.

Kanava valmistuu ensi kesänä. Työt lähialueella jatkuvat sen jälkeen.

”Luvassa on maisemointia. Tänne rakennetaan myös kosteikko”, ympäristösihteeri Savola kertoo.

Kosteikko tulee keskelle hiittirataa, joka on kanavan lähistöllä. Rata pysyy paikallaan, hevosurheilu alueella jatkuu.

Mahdollisuuksia muuhunkin liikkumiseen tulee. Kunnan suunnitelmien mukaisesti kehitteillä on monipuolinen virkistysalue, jonne mahtuu niin pyöräilyreittejä kuin luontopolkuja.

Monitoimikanava tulee tienoolle, jonne jo nyt moni suuntaa vapaa-ajallaan.

Kantatien 68 toisella puolella on Halkosaaren tanssilava ja kesäteatteri.

Hyörinä alueella lisääntyy, kunhan kanava avautuu.

Timo Aalto
Kehitteillä on monipuolinen virkistysalue, kertovat rakennusmestari Asko Kuoppala ja ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola.

Vaelluskalojen nousu Pohjanlahdesta Lappajärveen ei onnistu.

”Välijoessa ja sen alapuolisessa Ähtävänjoessa on kahdeksan voimalaitosta”, ympäristösihteeri Savola kertoo.

Monet kalatiet ja ohitusreitit olisi rakennettava, jotta merestä vaeltanut kala polskisi Lappajärvessä.

”Me asetamme nyt pikkuisen painetta tuonne alapuoliseen vesistöön, kun avaamme kaloille pääsyn Välijoesta Lappajärveen”, rakennusmestari Kuoppala sanoo.

Timo Aalto
Kanava alittaa rumpuputkessa kantatien 68. Valmiissa kanavassa vedenpinta on puolisen metriä alempana kuin nyt.

    Lappajärven monitoimikanava

  • Kanavan avulla pystytään kiertämään Niskan säännöstelypato, joka sijaitsee Välijoessa. Välijoki virtaa Lappajärvestä Evijärveen.
  • Kokonaispituus: 1 060 metriä
  • Keskivirtaama: 2 m³/sekunti
  • Kanavan pohjoispäähän eli Välijoen puoleiseen päähän tulee noin 30 metrin osuus, jossa ovat rinnakkain sekä kalojen nousua auttava porrastus että veneliikenteelle tarkoitettu uoma. Tässä osassa pudotus kohti Välijokea on 60 senttimetriä.
  • Muilta osiltaan kanavan pohja on tasainen. Keskivedenpinta on tasossa 69,74 metriä merenpinnan yläpuolella ja pohja tasossa 68,50 metriä. Lappajärven vedenpinnan alaraja on 68,85 metriä merenpinnan yläpuolella.
  • Kustannusarvio: 750 000 euroa, valtionavustus 50 prosenttia kuluista. Enimmillään valtio tukee hanketta 500 000 eurolla.
  • Suunnittelu: Maveplan Oy, diplomi-insinööri Hannu Alatalo
  • Rakentaminen alkoi viime kesänä. Kanava valmistuu ensi vuoden kesäkuussa.

Lue lisää

Virta vei koiran Lappajärvellä – terrieri nähtiin viimeksi joen rantajäätiköllä

Kaipolalla komea sarka metsäteollisuushistoriassa

Lukijalta: Vihreiden lainsäätäjien suorittama Haaviston ”viherpesu” herättää kysymyksiä – tarkoitus ei saa pyhittää keinoja

Politiikan rappio on lainkuuliaisuuden tappio