Ympäristö

Ennennäkemätön kasvu: Jätteen määrä lisääntyi 50 kiloa henkilöä kohden Tilastokeskuksen uusimpien lukujen mukaan

Erityisesti sekajätteen osuus kasvoi. Jätettä syntyi 550 kiloa henkilöä kohti.
Jaana Kankaanpää
Paperia ja kartonkia kierrätettiin kiitettävästi, suurin osa biojätteestä kompostoitiin ja mädätettiin.

Tilastokeskus kertoo, että suomalaisten tuottaman yhdyskuntajätteen kokonaismäärä oli vuonna 2018 noin kolme miljoonaa tonnia. Kasvua edellisvuoteen oli noin kahdeksan prosenttia eli lähes 230 000 tonnia. Jätemäärä vastasi noin 550 kiloa asukasta kohden laskettuna.

Jätteen määrissä ei ole Tilastokeskuksen mukaan aiempina vuosina tapahtunut vastaavaa kasvua.

2010-luvun alussa jätemäärä vakiintui noin 2,7 miljoonaan tonniin, mikä oli noin 500 kiloa asukasta kohden.

Vuonna 2018 yhdyskuntajätemäärä kasvoi noin 550 kiloon per henkilö. Yhdyskuntajätteeksi katsotaan asumisessa syntyvien jätteiden lisäksi niihin rinnastettavat kaupan ja palveluiden jätteet sekä vastaavia jätteitä teollisuuden tukitoiminnoista.

Eri jätejakeita tarkasteltaessa erityisesti sekajätteen osuus kasvoi. Sekajätettä tuotettiin yhdyskunnissa noin 1,5 miljoonaa tonnia, joka oli yli 20 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017.

Jätteiden energiahyödyntäminen oli merkittävin yhdyskuntajätteen käsittelymuoto. Sen osuus laski hieman 57 prosenttiin. Yhdyskuntajätteiden energiahyödyntäminen perustuu sähkön ja lämmön yhteistuotantoon, ja lämpöä hyödynnetään varsinkin kaukolämpöverkoissa.

Jätteiden materiaalihyödyntämisen osuus kasvoi 42 prosenttiin. Materiaalina erilliskerättyjä jätteitä tuotettiin suunnilleen sama määrä kuin aiempina vuosina, noin 1,4 miljoonaa tonnia.

Suurimmat erilliskerätyt materiaalierät ovat jo pitkään olleet paperi ja kartonki sekä biojäte. Pahvin, paperin ja kartongin kierrätysaste oli varsin korkea, laskennallisesti yli 100 prosenttia.

Tämä johtuu muun muassa matkustajatuonnin ja verkkokauppatilausten mukana tulevien pakkauksien sekä pienemmän liikevaihdon yritysten vaikutuksesta laskentatavassa.

Biojätteestä suuri osa kompostoitiin ja mädätettiin; kaiken kaikkiaan kompostoinnin ja mädätyksen määrä kasvoi noin kahdeksan prosenttia edellisvuodesta. Mädätys tuottaa biokaasua. Lisäksi mädätysjäännöstä ja kompostimultaa voidaan hyödyntää esimerkiksi maanparannusaineena tai viherrakentamisessa.

Erilliskerätyistä jätejakeista erityisesti puuta ja muovia hyödynnettiin aiempia vuosia enemmän. Puupakkausten huomattavasti lisääntynyttä kierrätystä selittää muun muassa uudet kierrätyskohteet ja kompostointimäärän kasvu. Myös lasin kierrätys lisääntyi.

Yhdyskuntajätteiden kaatopaikkasijoitus on loppunut lähes kokonaan. Sen osuus oli vuonna 2018 enää noin 0,7 prosenttia.

Tilastokeskus: Yhdyskuntajätettä kertyi vuonna 2018 aiempia vuosia enemmän

Lue lisää:

Vanhan maalaiselämän piirteet nousevat uuteen arvoonsa – "Roskaa paloi uuneissa ja ruoantähteet söi ahnein lehmä"

Yli 400 000 tynnyriä öljyä säästyy, koska Merikarvian uudelle Muovinaattorille kelpaa likainenkin muovi

Koneviesti: Tiesitkö? Akkujen sisältämän lyijyn voi käyttää uudelleen rajattoman monta kertaa

Lue lisää