Ympäristö

Elykeskus määräsi Talvivaaran ennallistamaan kaksi järveä

Vesistön merkittävä pilaantuminen määrättiin ensi kertaa korjattavaksi.
Markku Vuorikari
Talvivaaran tämän vuoden kiintiöt juoksutuksista ylittyvät, kun yhtiö hätäjuoksuttaa vesiä patoaltailta vuoden loppuun.

Kainuun elykeskus on määrännyt kaivosyhtiö Talvivaaran ennallistamaan kaksi järveä. Järvet pilaantuivat, kun Talvivaaran kipsisakka-altaasta vuoti marraskuussa 2012 haitallisia aineita vesistöihin.

Päätöksen mukaan Talvivaara-yhtiön tulee korjata Ylä-Lumijärvi ja Salminen mahdollisimman hyvin vahinkoa edeltäneeseen tilaan.

Kyseessä on ensimmäinen päätös Suomessa, joka koskee vesistön merkittävän pilaantumisen korjaamista.

Vuoto aiheutti vakavaa vahinkoa muillekin Talvivaaran lähivesille, mutta niistä elykeskus tekee ratkaisunsa myöhemmin.

Elykeskuksen mukaan tuleva päätös tehdään sen pohjalta, miten Salmisen ja Ylä-Lumijärven kunnostus onnistuu.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Taloustaito: Talvivaaran osakkeet ovat nyt virallisesti arvottomia

Viranomaiset: Maaseudun harmaasta työstä ei ole näyttöä

Talvivaaran ympäristövahinkoja puidaan vielä KKO:ssa – Perä ja Lammassaari saivat rajoitetun valitusluvan